Ausbildung

Ausbildung – ลดระยะเวลาการฝึกอบรม ดีจริงเหรอ

Ausbildung verkürzen หรือ การลดระยะฝึกอบรมในการเรียนสายอาชีพในเยอรมนีให้สั้นลง ดีจริงเหรอ

จริง ๆแล้ว การจะลดระยะเวลาการฝึกอบรมในการเรียนสายอาชีพให้สั้นลงนั้น เป็นความคิดที่ดี เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็คงอยากทำ และถ้าเป็นไปได้ ก็คงจะดีไม่น้อย เพราะไม่เพียงทำให้คุณมีโอกาสเข้าสู่ตลาดงานเร็วขึ้น มีรายได้แต่ละเดือนเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำถึงคุณสมบัติของคุณอีกด้วย

แต่…

คุณแน่ใจแค่ไหนว่า การลดระยะเวลาการฝึกอบรมลงนั้น เป็นผลดีมากกว่าผลเสีย…

เราเอง ช่วงที่ทำเรียนสายอาชีพ สาขา Kauffrau im E-Commerce ก็คิดไตร่ตรองหลายรอบ ว่าจะขอลดระยะเวลาในที่กำลังทำอยู่ ลงดีหรือไม่ แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะรับการอบรม ครบเต็มเวลา ตามแผนการเรียน การสอนที่ทาง หอการค้าและอุตสาหกรรม (Industrie- und Handelskammer หรือ IHK) ได้กำหนดไว้แต่แรก

บทความนี้ เรามีข้อมูลและคำแนะนำ สำหรับใครที่กำลังเรียนสายอาชีพระบบคู่ ในเยอรมัน และ ต้องการลดระยะเวลาลง สิ่งที่คุณต้องพิจารณา ข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ

ถ้าคุณมีคำถามว่า Ausbildung คือ อะไร

พูดง่ายๆ คือ ระบบการศึกษาสายอาชีพของเยอรมนี ที่มีทั้งการเรียนในโรงเรียนฝึกอาชีพ (Berufsschule) ควบคู่ไปกับการทำงานจริง ๆในบริษัทที่รับคุณเข้าฝึกอบรม (Ausbildungsbetrieb)

 👉 ระบบการเรียนสายอาชีพในเยอรมนี มีด้วยกัน 2 แบบ คือ duale Ausbildung และ schulische Ausbildung นะคะ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จาก บทความนี้ เลย ค่ะ

คุณจะสามารถขอลดระยะเวลาการฝึกอบรมลงได้ เมื่อ

  • มีผลงานและผลการเรียนดี ซึ่งผลการเรียนของคุณต้องสูงกว่าเกรดเฉลี่ย 2.49
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน ในสาขาที่คุณกำลังเรียนมาก่อน และมีเอกสารพิสูจน์ได้ ว่ามีประสบการณ์ด้านดังกล่าวจริง เช่น ในรับรองการทำงานจากบริษัทเดิม ถ้าเป็นภาษาไทยต้องมีการแปลและรับรองเอกสารให้เรียบร้อย
  • เคยทำฝึกอบรมสาขาอื่นมาก่อน หรือ เคยเรียนระดับมหาวิทยาลับมาแล้ว แต่ยังไม่จบหลักสูตร แต่มีการเปลี่ยนสาขา เป็นต้น

การสมัครขอลดระยะเวลาในฝึกอบรมลงนั้น มีข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ต้องคำนึงถึง ที่สำคัญคือ ต้องยื่นเอกสารในช่วงเวลาที่ทาง หอการค้าและอุตสาหกรรม (Industrie- und Handelskammer หรือ IHK) กำหนด

3 สิ่ง สำคัญที่คุณต้องคำนึงถึง คือ

1️⃣ บริษัทที่จัดฝึกอบรม (Ausbildungsbetrieb) ต้องยินยอม เพราะเขาต้องเป็นผู้แจ้งเอกสารไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมให้เหตุผลในการตัดสินใจครั้งนี้ด้วย

2️⃣ โรงเรียนฝึกอาชีพต้องลงความเห็น และ ความยินยอมด้วย

3️⃣ คุณมีผลงานและผลการเรียนดี และมีเวลามากพอสำหรับการตัวตัว เพราะอย่าลืมว่า คุณจะต้อง เตรียมตัวล่วงหน้าเยอะกว่าการสอบปลายภาคธรรมดา

เมื่อคุณต้องการลดระยะเวลาของการฝึกอบรมลง มีดังต่อไปนี้

1️⃣ คุณตัดสินใจที่จะขอลดระยะเวลาการฝึกอบรมลง

2️⃣ ปรึกษากับทางบริษัทที่ฝึกงาน เพราะบริษัทจะเป็นผู้ยื่นเอกสารขอเปลี่ยนแปลงสัญญา ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

3️⃣ หลังจากนั้นทั้งเราและบริษัทก็จะได้รับเอกสารตอบรับ (Bestätigung der Verlängerung) เพื่อเป็นการยืนยันการรับรู้ของทางหอการค้าและอุตสาหกรรม

ข้อดี และ ข้อเสีย

✅ ข้อดี ❌ ข้อเสีย
การฝึกอบรมของคุณเสร็จสิ้นลงเร็วขึ้น มีโอกาสหางานและได้รับเงินเดือน เหมือนพนักงงานทั่วไปเร็วขึ้นอาจจะมีเนื้อหาบางอย่างที่คุณยังไม่ได้การเรียน หรือมีการสอน ดังนั้นในการเตรียมตัวสำหรับสอบ คุณจะต้องอ่านหนังสือ ทำความเข้าใจกับเนื้อหาส่วนนั้นๆเอง
 แผนการฝึกอบรมที่ทางบริษัทวางไว้สำหรับคุณตั้งแต่แรก ต้องมีการเปลี่ยนแปลง นั้นหมายถึง สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ ในช่วง 6 เดือนสุดท้าย จะหายไป หรือ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานให้น้อยลง
 บริษัทบางแห่งอาจจะไม่ชอบที่คุณอยากจะขอลดระยะเวลาการฝึกงานให้สั้นลง เพราะนั้นหมายถึง บริษัทเสียพนักงานที่มีค่าแรงต่ำ เพิ่มอีกครึ่งปี

ถ้าคุณสอบไม่ผ่าน คุณสามารถเรียนและสอบซ้ำพร้อมเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นที่ไม่ได้ต้องการลดระยะเวลา และสามารถจบพร้อมกันได้

ทาง IHK จะไม่มีการบันทึกความพยายามในการสอบครั้งที่สองหรือสามลงในใบประกาศนียบัตรจบของคุณ

ถ้าสอบไม่ผ่าน จะต้องทำอย่างไรบ้าง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ จากบทความนี้เลยค่ะ

ส่วนตัวคิดว่า การลดระยะการฝึกอบรมในการเรียนสายอาชีพให้สั้น ทำให้เราสูญเสียช่วงเวลา 6 เดือนหลัง ช่วงเวลาที่เราอาจจะได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายจากบริษัท อย่าลืมว่าแต่ละหลักสูตรวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรสำหรับ 2.5 ปี 3 ปี หรือ 3.5 ปี ก็ตาม ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นผู้วางแผนและจัดแผนการเรียน การสอน ที่เหมาะสมกับเนื้อหาของอาชีพนั้นไว้ และระยะที่เหมาะสมไว้แล้ว

นอกจากนนี้การลดระยะเวลาการฝึกอบรมในการเรียนสายอาชีพให้สั้น ยังเป็นการเพิ่มความกดดันให้ทั้งตัวคุณเอง และ คนรอบข้างอีกด้วย เพราะคุณจะต้องจัดสรรเวลาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมตัวสอบ สำหรับใครที่มีลูกที่ยังเล็ก หรือ ภาระอื่นๆ แทบจะเป็นไปได้ยากมาก

ดังนั้นการเรียนให้ครบตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ จึงน่าจะเป็นผลดีมากกว่า

ใช้เวลาระหว่างการทำ Ausbildung ในการเรียนรู้ เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด เพราะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถเรียนรู้ และฝึกทำงานจริง ก่อนจะเข้าสู้ตลาดงานของที่นี่อย่างเต็มตัว

สู้ๆนะคะ เราเชื่อว่าคุณทำได้