อาชีพในเยอรมนี

เลือกอาชีพที่เหมาะกับคุณ

Search

ตลาดแรงงานต้องการ

สิ่งสำคัญในกานเลือกอาชีพหรือสาขาที่จะเรียน คือ ความต้องการของตลาดแรงงาน เพราะคงไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าคุณเรียนจบมาแล้ว หางานทำไม่ได้

ความสามารถของคุณ

คุณทำอะไรได้ดี...
ความสามารถอะไรของคุณที่เรียกได้ว่า เก่งจริงๆ

เลือกอาชีพที่คุณชอบ

นอกจากจะเลือกอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการแล้ว ควรจะเป็นงานที่คุณชอบด้วย เพราะถ้าคุณไม่ชอบงานที่ทำ ต่อให้เงินเดือนเยอะแค่ไหน อาจจะทำให้คุณไม่มีความสุขได้

อาชีพการพยาบาล & สาธารณสุข (Gesundheit Berufe)

งานด้านการพยาบาลและสาธารณสุขนอกจากจะเป็นงานที่มีคววมมั่นคง เพราะส่วนใหญ่แล้วแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นอาชีพที่ต้องของทุกมุมโลก เรียนด้านนี้ หางานได้แน่นอน 

Medizinische Fachangestellte

Medizinische Fachangestellte

ผู้ช่วยแพทย์

Augenoptiker

Augenoptiker(-in)

นักตรวจวัดสายตา

Zahnmedizinische Fachangestellte

ผู้ช่วยทันตแพทย์

Pflegefachleute

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล

งานเชิงพาณิชย์ & การบริหารจัดการ (Kaufmännische Berufe)

การค้าขายและการบริหารจัดการมีความจำเป็นเพราะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของทุกองค์กร ยิ่งประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมระดับต้นๆของโลก การนำเข้าและส่งออกอย่างเยอรมนีด้วยแล้ว ความต้องการของแรงงานก็มากขึ้นตามไปด้วย

Finanzwirt

Finanzwirt(-In)

นักเศรษฐศาสตร์การเงิน

Buerokaufmann 1

Bürokaufleute

เจ้าหน้าที่ธุรการในสำนักงาน

Buchhalter

Buchhalter(-in)

พนักงานบัญชี

Ausbildung

Industriekaufleute

เจ้าหน้างานอุตสาหกรรม

Buerokaufmann

Kaufleute für Versicherungen & Finanzen

ผู้ค้าประกันภัยและการเงิน

Kaufleute Im E-Commerce

Kaufleute im E-Commerce

ผู้ดูแลและจัดการร้านค้าออนไลน์

Verkäufer

Kaufleute im Einzelhandel

พนักงานขายในร้านค้าขายปลีก

Ausbildungsberufe

Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement

ผู้ค้า นำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ

อาชีพทางด้านการศึกษา (Bildung & Erziehung) & IT

งานทางด้านการศึกษาเป็นอีกสายงาน ที่กำลังขาดแคลนบุคคลากรอย่างมากในเยอรมนี มีตำแหน่งงานว่างให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษาและ โรงเรียนอาชีวศึกษาต่างๆ

Erzieher / Erzieherin

ครูโรงเรียนอนุบาล

It System Management

Fachinformatiker(-in)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร

Fachinformatiker

IT-System-Management

ผู้ดูแลจัดการจัดการระบบไอที

งานด้านสื่อ &โฆษณา (Medienberufe)

งานด้านการสื่อและโฆษณา เป็นที่ต้องการของทุกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริหารจัดการ สื่อโฆษณา การนำเสนอข้อมูลสิ้นค้าและบริการต่างๆ พร้อมทั้งการวางแผนการตลาด  ถือเป็นอาชีพที่เป็นไปตามเทรนและตลาดแรงงานต้องการ

Content Manager

Content Manager

ผู้ดูแลสร้างเนื้อหาของข้อมูล (คอนเทนต์)

Marketingkommunikation2

Social Media Manager

ผู้ดูแลและจัดการโซเชียวมีเดีย

Mediendesigner

Mediendesigner

พนักงานบัญชี

Marketingkommunikation1

Marketingkommunikation

ผู้สื่อสารด้านการตลาด

งานด้านอื่นๆที่น่าสนใจ

นอกจากงานที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้ว ยังมีอีกหลายสาขาที่น่าสนใจ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน งานช่างฝีมือ งานโรงแรม ร้านอาหาร การท่องเที่ยวต่างๆ 

Hotelmanagement

Kaufleute für Hotelmanagement

การจัดจัดการโรงแรม

Kosmetiker

Kosmetiker

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอาง

Fachkraft Für Lagerlogistik

Fachkraft für Lagerlogistik

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า

Bauzeichner

Bauzeichner / Bauzeichnerin

ช่างเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม

Bautechniker

Bautechniker

ช่างดูแลการก่อสร้าง

Koechin

Koch / Köchin

พ่อครัว / แม่ครัว

Friseur

Friseur

ช่วงทำผม

Backer

Bäcker

พนักงงานอบขนม

ถ้าเป้าหมายต่อไปของคุณ คือ Ausbildung ...

เราช่วยคุณได้

Ausbildung