Ausbildung

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในเยอรมนีอย่างมีคุณภาพ

เรียน & ทำงานในเยอรมนี

Duale Ausbildung 

การเรียนสายอาชีพเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการทำงาน ที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตในเยอรมนีให้ได้มาตรฐาน 

และเป็นไปอย่างที่คุณต้องการจริงๆ

เพราะนอกจากจะเป็นที่นิยมและยอมรับของตลาดแรงงานที่นี่แล้ว ยังเป็นการสร้างคุณค่าในตัวคุณเองด้วย

 

คุณ คือ ส่วนหนึ่งที่มีค่าของสังคมที่นี่

บทความเหล่านี้จะช่วยเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมของคุณให้ง่ายขึ้น 

Azubi Insider

ห้ามพลาด! สมัครรับจดหมาย
รับเนื้อหาสาระดีๆ ก่อนใครที่นี

ถ้าเป้าหมายต่อไปของคุณ คือ Ausbildung ...

เราช่วยคุณได้

Ausbildung