เราช่วยคุณหา
Ausbildung ในเยอรมนี

สร้างโอกาสให้ตัวคุณเองก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในเยอรมนีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Azubi - Gut Zu Wissen

รู้ไว้ก็ดีนะ 

Azubi คือ อะไร

คำว่า Azubi เป็นคำย่อของ Auszubildender ใช้อธิบายถึงบุคคลที่กำลังเรียนสายอาชีพในเยอรมนี

“Lehrjahre sind keine Herrenjahre”

ในขณะที่คุณทำ Ausbildung คุณต้องใช้ความพยายาม อดทน

และทำในสิ่งที่บริษัทต้องการให้คุณทำ แม้ว่านั่นจะเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากทำก็ตาม 

สิทธิและหน้าที่
(Rechte & Pflichten) ของ Azubi มีอะไรบ้าง

อะไรที่คุณทำได้ ควรทำ ต้องทำ หรือ อะไรบ้างที่ไม่สามารถทำได้

สิทธิของ Azubi

สิทธิ หมายถึง สิทธิ์หรือผลประโยชน์และสิ่งที่เราสมควรจะได้รับ หรือ สิ่งที่คุณสามารถทำได้อย่างอิสระ

สิทธิของ Azubi มีดังต่อไปนี้

หน้าที่ของ Azubi ดังต่อไปนี้

บริษัทฝึกอบรมมีหน้าที่สอนงานให้คุณ

บริษัทฝึกอบรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ฝึกงานคุณ มีหน้าที่สอนงานให้คุณ และไม่ควรจะคาดหวังว่าคุณจะสามารถทำงานทุกอย่างได้เองตั้งแต่เริ่มงานวันแรก

เนื้อหาของงานที่บริษัทสอนหรือให้คุณทำ จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือวัตถุประสงค์ของอาชีพที่คุณเรียนเท่านั้น

เช่น เราทำ Ausbildung สาขา Kauffrau im E-Commerce บริษัทควรจะต้องสอนงานหรือให้เรารับผิดชอบงานที่มีเนื้อหาที่อาชีพนี้กำหนด เช่น การดูแลร้านค้าออนไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทจำหน่ายหรือให้บริการ หรือ งานในส่วนที่เป็น Marketing ไม่ใช่ให้ชงกาแฟให้หัวหน้างาน ถ่ายเอกสาร ทำความสะอาด หรือ งานต่างๆ ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสาขางานนั้นๆ เป็นต้น

วันไหนที่คุณมีเรียนที่โรงเรียนฝึกอาชีพ คุณไม่ต้องไปทำงานที่บริษัท

บริษัทจะไม่สามารถเรียกให้คุณไปทำงานที่บริษัทในอีกได้ ยกเว้นว่าชั่วโมงการเรียนการสอนในวันนั้นๆจะน้อยกว่า 5 ชม.

อุปกรณ์การเรียนและเครื่องมือในการทำงาน

บริษัทจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและเครื่องมือในการทำงานต่างๆให้คุณ ฟรี เช่น คอมพิวเตอร์ ชุดหูฟัง หรือ บางบริษัทจ่ายค่าหนังสือเรียนในโรงเรียนฝึกอาชีพให้ด้วย

มีเงินเดือนแทนในการฝึกอบรม

คุณจะได้รับค่าฝึกอบรม ตั้งแต่ปี 2565 จะได้รับเงินค่าตอบแทนอย่างน้อย 585 ยูโรต่อเดือน ในปีแรกของการฝึกอบรม แต่ในระบบระบบคู่เท่านั้น

มีสิทธิ์ในการลาพักร้อนเหมือนพนักงานประจำ

จะมีสิทธิได้หยุดกี่วันนั้น ขึ้นอยู่กับอายุของคุณและบริษัทด้วย ตามกฏหมายแล้วพนักงงานที่ทำงานเต็มวัน จะได้รับวันพักร้อน อย่างน้อย 24 วัน ต่อ ปี

ในช่วงทดลองงาน คุณและบริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องให้เหตุผล

ในการฝึกงานในบริษัทมีช่วงทดลองงานไม่เกิน 4 เดือน ในระหว่างช่วงทดลองงานนี้ ทั้งคุณและบริษัทสามารถยกเลิกสัญญาจ้างงานได้ หากไม่พอใจในผลงานหรือการปฏิบัติของอีกฝ่าย โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือแจ้งล่วงหน้า

หน้าที่ของ Azubi

หน้าที่ ในที่นี้ หมายถึง สิ่งที่ควรต้องกระทำ หรือ ละเว้นจากการกระทำเพื่อประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิหน้าที่ในการเรียนสายอาชีพ

พูดง่ายๆ คือ ข้อตกลงหรือสิ่งที่บังคับให้ผู้ฝึกอบรมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของบริษัท และ IHK หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะไม่ปฏิบัติตามไม่ได้

หน้าที่ของ Azubi มีดังต่อไปนี้

คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอนและหัวหน้างานของคุณ

คุณต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการฝึกอบรม แสดงออกให้เห็นถึงความพยายามของคุณ

โรงเรียนอาชีวศึกษาถือเป็นภาคบังคับ คุณต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และสอบให้ผ่าน

คุณต้องใช้อุปกรณ์การทำงานอย่างระมัดระวัง

คุณต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในที่ทำงาน เช่น สวมชุดป้องกัน

ทำบันทึกการฝึกอบรมของคุณเป็นประจำ แต่ละบริษัทหรือสาขาอาชีพ อาจจะมีลักษณะการบันทึกการฝึกอบรมที่แตกต่างกันออกไป

หากป่วยหรือไม่สบายให้แจ้งบริษัทฝึกอบรมทันที

ถ้าวันที่คุณไม่สบาย เป็นวันที่คุณมีเรียนที่โรงเรียนฝึกอาชีพ ให้แจ้งทั้งบริษัทฝึกอบรมและโรงเรียนฝึกอาชีพทันที

คุณมีหน้าที่ในการเก็บความลับของบริษัท

ข้อนี้ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นความผิดร้ายแรง บริษัทสามารถให้คุณออกได้ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าได้

พร้อมหรือยัง
ที่จะทำความฝันให้เป็นจริง

“ถ้าเราและใครหลายๆคนทำได้… 

…คุณก็ทำได้เช่นกัน”

Azubi Insider

ห้ามพลาด! สมัครรับจดหมาย
รับเนื้อหาสาระดีๆ ก่อนใครที่นี