เป้าหมายต่อไปของคุณ คือ อะไร

Ausbildung
ในเยอรมนี

 แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง … เราช่วยคุณได้

ทำไมการเรียนสายอาชีพในเยอรมนี ถึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

Ausbildung
นอกจากจะเป็นที่นิยมและยอมรับของตลาดแรงงานที่นี่แล้ว  

ยังเป็นการสร้างคุณค่าในตัวคุณเองด้วย

1. เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในเยอรมนี

บริษัทส่วนใหญ่ต้องการผู้ที่เคยผ่านการทำงานมาก่อน ผู้ที่จบการฝึกอบรมระบบนี้ จะมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยม

2. ประสบการณ์ทำงานจริง

ได้ฝึกทำงานในบริษัทจริง ทำให้เรามีประสบการในการทำงานโดยตรง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและสมัครงานในอนาคตอย่างมาก 

3. จบแล้วโอกาสได้งานสูง

หลังจากจบมาแล้ว มีโอกาสได้งานทำสูง เพราะมีประสบการณ์ในการทำงานจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมในระบบคู่

4. มีเงินเดือนระหว่างการฝึกอบรม

อาชีพส่วนใหญ่ คุณจะได้รับเงินประจำเดือนทันที เงินเดือนขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาอาชีพและบริษัทที่คุณฝึกงาน 

5. ทดลองงานหลากหลาย

ในระหว่างที่ฝึกงาน ได้ทดลองทำงาน หลากหลายแผนก ทำให้มีความรู้รอบด้าน

6. วันเวลาทำงานที่แน่นอน

อาชีพส่วนใหญ่จะมีวันและเวลาทำงานที่แน่นอน

ขั้นตอนการเตรียมตัวทำ Ausbildung ที่ดีเป็นอย่างไร

Fit für die Ausbildung

1

เตรียมข้อมูล

เลือกอาชีพ อะไรบ้างที่คุณมี อะไรบ้างที่ต้องเตรียมเพิ่ม 

2

เตรียมเอกสาร ยื่นสมัครงาน

เขียนใบสมัครงานอย่างไรให้โดนใจฝ่ายบุคคล อะไรสามารถดึงดูดความสนใจของบริษัทได้

3

สัมภาษณ์งาน & เริ่มงาน

สัมภาษณ์งานอย่างไร…ให้ได้งาน การเตรียมตัว ตอบคำถามอย่างไร… คำถามไหนเลือกไม่ตอบได้

คุณถามมา... เราตอบไป

Thaiazubi Lernen

Ausbildung คือ ระบบการศึกษาสายอาชีพของเยอรมนี ที่มีทั้งการเรียนในโรงเรียนฝึกอาชีพ (Berufsschule – เบรูฟชูเล) ซึ่งจะสอนวิชาการและวิชาเฉพาะที่เกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ ควบคู่ไปกับการเรียนภาคปฏิบัติ คือ การฝึกทำงานจริง ๆในบริษัท ห้างร้าน โรงงานที่รับคุณเข้าฝึกอบรม (Ausbildungsbetrieb)

Azubi ย่อมาจาก Auszubildender ใช้เรียกผู้ที่กำลังทำ Ausbildung หรือเรียนสายอาชีพนั้นเอง

การเรียนในระบบ duale Ausbildung หรือ ระบบคู่ ผู้เรียนจะได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือห้างร้าน ที่ไปฝึกงาน การเรียนสายอาชีพนี้จะใช้เวลานานระหว่าง 2 ถึง 3 ปีครึ่ง ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน จำนวนเงินเดือนที่จะได้รับก็เช่นกัน

Ausbildung มี 2 ระบบ

1. duale Ausbildung หรือ ระบบคู่ 👉 เรียนทฤษฎีในโรงเรียนฝึกอาชีพ ควบคู่กับการทำงานในบริษัทไปด้วย เน้นปฏิบัติเป็นหลัก

2. schulische Ausbildung 👉 เรียนที่โรงเรียนฝึกอาชีพเป็นส่วนใหญ่ เน้นทฤษฎีเป็นหลัก

ขึ้นอยู่กับสาขา อาชีพที่คุณต้องการจะเรียน ความต้องการของบริษัทที่จะรับคุณเข้าฝึกงาน และความสามารถในการใช้ภาษาของแต่ละคนด้วย 

แต่อย่างต่ำควรจะอยู่ที่ระดับ B1 หรือ B1+ ขึ้นไป ยิ่งความสามารถทางภาษาดีเท่าไหร่ การเรียนและฝึกงานก็ยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น

Azubi Insider

ห้ามพลาด! สมัครรับจดหมาย
รับเนื้อหาสาระดีๆ ก่อนใครที่นี

ถ้าเป้าหมายต่อไปของคุณ คือ Ausbildung ...

เราช่วยคุณได้

Ausbildung