• เลือกอาชีพที่เหมาะกับคุณ •

Pflegefachmann/frau

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล
อาชีพในเยอรมนี

งานพยาบาลเป็นหนึ่งอาชีพในเยอรมนี ที่ขาดแคลนบุคลากรเป็นอย่างมาก มีตำแหน่งงานว่างเยอะ เพราะต้องการบุคลากรเพิ่มเป็นจำนวนมาก

 

บอกได้เลยว่าสายงานอาชีพนี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างแน่นอน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลทำอะไรบ้าง

ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นงานที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน เป็นเพื่อนพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึง สุขอนามัยส่วนบุคคล หรือการแต่งกายต่าง เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ยังดูแลเรื่องยาและการพยาบาลเบื่องต้นต่างๆ เช่นเปลี่ยนผ้าพันแผล ทำความสะอาดบาดแผล ตรวจสอบ ชีพจร อุณหภูมิร่างกาย หรือความดันโลหิตต่างๆ เป็นต้น และตรวจดูให้แน่ใจว่ารับประทานยาอย่างถูกต้อง คุณจะต้องปฏิบัติตามใบสั่งยาของแพทย์อย่างใกล้ชิด

 

คุณยังต้องบันทึกงานของคุณและประเมินมาตรการที่ใช้ไป ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการดูแลการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ การบันทึกเอกสารยังช่วยให้แพทย์ผู้รักษาได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็ว และสามารถช่วยเหลือคนไข้ได้ในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลทำงานที่ไหนได้บ้าง

ผู้ที่เรียนและฝึกงาน หรือ ทำงานในด้านนี้สามารถเลือกทำและสมัครงานได้อย่างหลากหลาย เช่น

ข้อควรรู้เพิ่มเติม

ความรู้ภาษาเยอรมัน

แนะนำอย่างน้อย B2 ขึ้นไป เพราะ มีศัพท์เทคนิคเฉพาะทางเยอะ และค่อนข้างยาก  ถ้าระดับภาษาดี จะทำให้เรียนได้ง่ายขึ้น

เวลาทำงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลจะทำงานเป็นกะ (Schichtarbeit) ซึ่งอาจจะเป็น เช้า บ่าย หรือ กลางคืน

ระยะเวลาของ Ausbildung

โดยปกติจะใช้เวลา 3 ปี และสอบจบปลายภาคที่รัฐยอมรับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลมีรายได้เท่าไหร่

เนื่องจากอาชีพการพยาบาลเป็นได้รับค่าตอบแทนจากข้อตกลงสำหรับผู้ที่ทำงานบริการสาธารณะ (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst หรือ TVöD) ดังนั้นค่าตอบแทนระหว่างการฝึกอบรม จึงถือว่าค่อนข้างสูงมากทีเดียว 

 

นี่คือ รายได้ต่อเดือน ที่ยังไม่มีการหักภาษีเงินได้ ซึ่งภาษีของแต่ละคนก็จะแต่กต่างกันออกไป

นอกจากนนี้รายได้ในแต่เมืองและรัฐต่างๆก็ต่างกันออกไปอีกด้วย

รายได้ของผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล

ระหว่างฝึกอบรม

หลังการอบรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลสามารถเรียนต่อด้านไหนได้บ้าง

ผู้ที่ทำงานด้านการพยาบาลมีโอกาสในการพัฒนาทักษะการพยาบาลวิชาชีพได้อย่างหลากหลาย เพราะมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มเติมมากมายที่ช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้นได้ นอกจากจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วยังสามารถช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้ด้วย พยาบาลวิชาชีพสามารถเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้

ภาพรวมการทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล

ถ้าเป้าหมายต่อไปของคุณ คือ Ausbildung ...

เราช่วยคุณได้

เรายินดีช่วยให้ความฝันของคุณเป็นจริงง่ายขึ้น

Ausbildung

Azubi Insider

ห้ามพลาด! สมัครรับจดหมาย
รับเนื้อหาสาระดีๆ ก่อนใครที่นี