Ausbildung

Integrationskurs – เรียนรู้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่มีค่าของสังคม

คุณวางแผนจะย้ายมาที่อยู่ในประเทศเยอรมนี เพื่อเรียนต่อ ทำ Ausbildung หรือ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำ อย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การเรียนหลักสูตรบูรณาการ หรือ Integrationskurs

ถ้าจะใช้ชีวิตที่นี่ให้รอด มีชีวิต ความเป็นอยู่ และมีมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดีนั้น อะไรคือสิ่งที่ต้องทำ ควรทำ หรือ สามารถทำได้

บทความนี้ เรามีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่ถือว่าเป็น กุญแจสำคัญที่จะช่วยให้การเริ่มต้นชีวิตของคุณในประเทศเยอรมนีง่ายขึ้น

Integrationskurs
Integrationskurs / รูปภาพ: Pixabay.com

Wer in Deutschland leben möchte, sollte Deutsch sprechen.

หากคุณต้องการอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี คุณควรจะพูดภาษาเยอรมัน

ใครที่วางแผนจะใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนี จำเป็นต้องเรียนภาษาเยอรมัน และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเยอรมนีด้วย

ทางรัฐบาลต้องการให้คุณเข้าใจ และมีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิต กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อตกลงต่าง ๆของที่นี่ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิต และอยู่ร่วมกับสังคมที่นี่ได้อย่างราบรื่น

ผู้ดูแลและดำเนินการหลักสูตรนี้ คือ สำนักงานเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยแห่งสหพันธรัฐ (das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge หรือ BAMF )

หลักสูตรบูรณาการ หรือ Integrationskurs คือ อะไร

เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อม เช่น การเรียนรู้กฏหมาย และข้อตกลงปฏิบัติของการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ผู้ที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

หลักสูตรบูรณาการ หรือ Integrationskurs ซึ่งประกอบไปด้วย

1️⃣ หลักสูตรเรียนภาษา (Sprachkurs) กำหนดไว้ว่า คุณจะต้องเรียนภาษาเยอรมัน จนถึงระดับ B1 เป็นอย่างต่ำ

2️⃣ หลักสูตรปฐมนิเทศ (Orientierungskurs) ซึ่งจะเรียนหลังจากที่คุณสอบภาษาเยอรมันระดับ B1 ผ่านเรียบร้อยแล้ว

👉 เป็นหลักสูตรเร่งรัด และ เปิดสอนในช่วงเช้า บ่ายหรือเย็น มีการเรียนการสอน ทั้งหมดรวม 700 ชั่วโมง (1 ชั่วโมงเรียน = 45 นาที)

Sprachkurs หรือ หลักสูตรภาษา เรียนอะไรบ้าง

 • หลักสูตรเรียนภาษาปกติ เป็นการเรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น ที่มีการเรียนและการสอน ทั้งหมด 600 ชั่วโมง
 • หลักสูตรนี้จบลงด้วยการทดสอบระดับภาษาเยอรมัน (Deutschtest für Zuwanderer หรือ DTZ) ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบรับรองทางด้านภาษาเยอรมัน ซึ่งอยู่ในระดับ B1

หัวข้อที่เรียน คือ หัวข้อเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันต่าง ๆ เช่น

 • การจับจ่ายซื้อของ
 • การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่
 • มีเดีย และ สื่อต่างๆ
 • กิจกรรมยามว่าง
 • โรงเรียน การทำงาน หรือที่ทำงาน
 • หรือการไปพบแพทย์ เป็นต้น

ใครมีคำถาม เรียนภาษาเยอรมัน ที่ไหนดี หรือ กำลังมองหาหนังสือเรียนภาษาด้วยตัวเอง บทความเหล่านี้ ช่วยคุณได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียนภาษาเยอรมันด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ฟรี จาก App ต่างๆ ก็จะช่วยให้พื้นฐานทางด้วยภาษาของคุณแน่นขึ้นด้วยค่ะ

Orientierungskurs หรือ หลักสูตรปฐมนิเทศ คือ อะไร

 • หลักสูตรปฐมนิเทศ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตในเยอรมนี เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรบูรณาการ (Integrationskurs) จะมีการเรียน ทั้งหมด 100 ชั่วโมงเรียน
 • หลักสูตรนี้ จบลงด้วยการทำข้อสอบ “การใช้ชีวิตในเยอรมนี หรือ Leben in Deutschland (LiD)” และจะได้รับใบประกาศนียบัตร

เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง

 • ระบบกฎหมาย ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของเยอรมัน
 • สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในประเทศเยอรมนี
 • รูปแบบการอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ค่านิยมที่สำคัญในประเทศเยอรมนี เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา และสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย

ใบรับรองทั้งสองหลักสูตรมีความสำคัญและจำเป็น เช่น เป็นหลักฐานสำหรับการขอต่อบัตรอนุญาตให้พำนักอาศัย (Aufenthaltserlaubnis) ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เพื่อขอสัญชาติเยอรมัน (deutsche Staatsangehörigkeit)

หลักสูตรบูรณาการ (Integrationskurs) เป็นหลักสูตรเร่งรัด ทำให้คุณสามารถเรียนภาษาเยอรมันได้อย่างรวดเร็ว หากคุณเข้าร่วมเรียนตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดหลักสูตรจะใช้เวลาประมาณ 8-9 เดือน

สำหรับคนที่ไม่สามารถลงเรียนในภาคปกติได้ คุณสามารถลงเรียนภาคพิเศษ เช่น หลักสูตรสำหรับผู้เยาว์ หรือ บิดา-มารดา ที่ต้องดูแลบุตร ได้ แต่ระยะเวลาในการเรียนอาจจะยืดออกไป อีก 3-4 เดือนค่ะ

5 คำถามที่พบบ่อย
1️⃣ ใครสามารถเข้าร่วมหลักสูตรบูรณาการได้

👉 ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้รับบัตรอนุญาตให้พำนักอาศัยในประเทศเยอรมนีประเภทไหน(Aufenthaltsstatus)และทักษะทางภาษาที่คุณมี

• ชาวต่างชาติที่ได้รับบัตรอนุญาตให้พำนักอาศัย
 (Aufenthaltserlaubnis)หรือ บัตรอนุญาตผู้พำนักถาวร (Niederlassungserlaubnis)เป็นครั้งแรก จะได้รับสิทธิ์ในหลักสูตรบูรณาการ(หลักสูตรภาษาและการปฐมนิเทศ)

• หรือ ผู้ที่มีทักษะทางภาษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทางศูนย์จัดหางาน หรือ สำนักงานสวัสดิการสังคม(Sozialamt)อาจจะเรียกร้องให้คุณ ลงเรียนหลักสูตรบูรณาการจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเพิ่มความสามารถทางด้านภาษาเยอรมันก็เป็นได้

2️⃣ หลักสูตรปฐมนิเทศ เป็นหลักสูตรที่บังคับหรือไม่

👉 บังคับ สำหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในเยอรมนี เพราะมีผลต่อการต่ออายุ ของบัตรอนุญาตให้พำนักอาศัย(Aufenthaltserlaubnis)บัตรอนุญาตผู้พำนักถาวร(Niederlassungserlaubnis)และการขอสัญชาติเยอรมัน (deutsche Staatsangehörigkeit)

3️⃣ คุณต้องทำได้กี่คะแนนถึงจะถือว่าผ่านการสอบ "การใช้ชีวิตในเยอรมนี หรือ Leben in Deutschland (LiD)" 

👉 หากคุณตอบคำถามถูกต้องอย่างน้อย 15 ข้อ จากทั้งหมด 33 ข้อ แสดงว่าคุณผ่านการทดสอบหลักสูตรปฐมนิเทศและจะได้รับใบรับรองที่เกี่ยวข้อง

👉 หากคุณต้องการใช้ใบรับรองสำหรับการยื่นขอสัญชาติเยอรมัน คุณต้องตอบคำถามให้ถูกต้องอย่างน้อย 17 ข้อจากทั้งหมด 33 ข้อ

4️⃣ คุณต้องรอผลสอบนานแค่ไหน 

👉 สำนักงานเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยแห่งสหพันธรัฐ (Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge หรือ BAMF)จะประเมินผลการทดสอบและส่งผลการทดสอบให้คุณภายใน 4-6 สัปดาห์ หลังจากวันสอบหลังจากช่วงเวลานี้ หากคุณยังไม่ได้รับผล สามารถติดต่อไปยังสำนักงานของรัฐบาลกลางที่ เมือง Nürnberg และสอบถามได้โดยตรง 

5️⃣ คุณสามารถใช้ภาษาเยอรมันได้บ้างแล้ว จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรบูรณาการทั้งหมดหรือไม่

👉 อันนี้ขึ้นอยู่กับทักษะความรู้เดิมของคุณ เช่นเดียวกับหลักสูตรภาษาอื่น ๆ หากคุณสามารถใช้ภาษาเยอรมันได้บ้างแล้ว ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นเรียนใหม่ทั้งหมด แต่สามารถทำการทดสอบเพื่อวัดระดับได้ แล้วเริ่มจากระดับที่คุณมีความรู้ ในกรณีนี้สามารถช่วยลดจำนวนชั่วโมงเรียนภาษาเยอรมันลงได้

👉 ถ้าคุณมีความรู้ทางด้านภาษาเยอรมันจนถึงระดับ B1 หรือ สูงกว่านั้นแล้ว สามารถยื่นเอกสารแสดงหลักฐานกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ คุณอาจจะต้องทำการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษา ถ้าคุณผ่านระดับ B1 สามารถขอยกเว้น ไม่เรียนหลักสูตรภาษา(Sprachkurs)ได้ 

แต่... 

คุณยังจำเป็นต้องเรียน หลักสูตรปฐมนิเทศ หรือ Orientierungskurs
(100 ชั่วโมง)คือ ความรู้พื้นฐานที่ของสังคม และ การใช้ชีวิตในเยอรมนี 
หลักสูตรนี้ไม่สามารถยกเว้นได้ 

การเตรียมตัวสอบหลักสูตรปฐมนิเทศ หรือ Orientierungskurs  คุณสามารถดูและฝึกตอบคำถามได้จาก ตัวอย่างแบบคำถาม (Fragenkatalog) ที่มีถึง 360 คำถาม จากทางเว็บไซต์ของ สำนักงานเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยแห่งสหพันธรัฐ (BAMF) ได้โดยตรงเลยค่ะ

หลักสูตรบูรณาการของเยอรมัน หรือ Integrationkurs เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้คุณ ได้เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตในเยอรมนี ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ได้อย่างเท่าเทียมกับคนเยอรมัน และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่นี่อย่างแท้จริง

Integrationkurs คือ กุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถพิสูจน์ตัวเอง แสดงความสามารถและศักยภาพในตัวของคุณที่มีได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณเป็นที่ยอมรับ ของทั้งตลาดแรงงาน และสถานภาพทางสังคมของที่นี่

ไม่ว่าคุณจะเลือกทำ Ausbildung หางานทำ หรือ เรียนต่อ ความรู้พื้นฐานเหล่านี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้คุณสามารถใช้ชีวิตในเยอรนี ได้อย่างมีมาตรฐาน

เก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุด และอย่าลืมว่า

คุณเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เมื่อคนในสังคมนั้นๆ
ยอมรับในคุณสมบัติและความสามารถของคุณ

อย่าลืมว่า เราเรียนรู้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าของสังคมนะคะ 😊