เยอรมนี

Top 5 กิจกรรม ทำในช่วงโอสเทิร์น (das Osterfest)

ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้ว สิ่งที่มาพร้อมกับฤดูใบไม้ผลิ ก็คือ เทศกาลโอสเทิร์น ภาษาเยอรมันเรียกว่า das Osterfest หรือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า อีสเตอร์ (Easter)

เทศกาลโอสเทิร์น หรือ วันอีสเตอร์ คือ อะไร

วันอีสเตอร์เป็นเทศกาลที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่งในศาสนาคริสต์ เป็นช่วงที่ชาวคริสต์จะระลึกถึงการที่พระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์หรือเกิดใหม่หลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงบนกางเขน ซึ่งจะเริ่มต้นต้ังแต่

1️⃣ Karfreitag (คาร์ฟรายทาก) ซึ่งเป็นวันศุกร์ ที่พระเยซูส้ินชีพจากการถูกตรึงกับไม้กางเขน ในวันนี้ชาวคริสต์จะงดเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์ และถือประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกัน

2️⃣ Ostersonntag (โอสแทร์ซอนน์ทาก) เป็นวันที่มีการสวดขอให้พระเยซูกลับฟื้นคืนชีวิต

3️⃣ Ostermontag (โอสแทร์โมนทาก) เป็นวันท่ีพระเยซูฟื้นชีพกําหนด วันในปฏิทินสําหรับเทศกาลโอสเทิร์นของแต่ละปีน้ัน จะถือเอาวันอาทิตย์แรกหลังจาก ที่พระจันทร์เต็มดวงในฤดูใบไม้ผลิของแต่ละปีเป็นเป็นหลัก

เทศกาลโอสเทิร์นถือเป็นวันหยุดประจำปี ไม่ว่าคุณจะอยู่เยอรมนีตะวันออก ตะวันตก หรือเมืองไหนของประเทศ ช่วงโอสเทิร์นโรงเรียนทั่วทั้งประเทศจะปิดเทอม ประมาณ 2 อาทิตย์ เรียกว่า Osterferien แต่ช่วงวันที่หยุด อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่รัฐ (Bundesland)

เทศกาลโอสเทิร์นเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ ในหลาย ๆ แห่งก็ยังคงรักษาประเพณีเก่าๆไว้เช่นกัน เรามาดูกันว่า

เทศกาลโอสเทิร์น (das Osterfest) – คนเยอรมันทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง

1️⃣ ระบายสีเปลือกไข่ (Ostereier bemalen)

อีสเตอร์จะเป็นอย่างไรหากไม่มีไข่อีสเตอร์… 🤔🤔

แน่นอนการระบายสีเปลือกไข่ แล้วก็แขวนเป็นของประดับตกแต่งบ้าน คือ สิ่งที่พลาดไม่ได้ในช่วงวันหยุดอีสเตอร์

นอกจากจะมีของตกแต่งบ้านที่สวยงามแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำร่วมกับเด็กๆได้ อย่างสนุกสนานกับการระบายสีไข่อีกด้วย

2️⃣ ประดิษฐ์กระต่ายอีสเตอร์ (Osterhase basteln)

Osterhase Basteln
Osterfest von Lina & Maya / Foto: Eve Schönberner

การประดิษฐ์กระต่ายอีสเตอร์ เป็นอีกกิจกรรมที่พ่อแม่สามารถทำร่วมกับเด็กๆได้ นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างร่วมกันในครอบครัวแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆอีกด้วยค่ะ

เด็กๆบ้านนี้ชอบประดิษฐ์กระต่ายอีสเตอร์มากค่ะ ❤️

3️⃣ ค้นหาไข่อีสเตอร์ (Ostereier suchen)

ความตื่นเต้นและดีใจของเด็กๆเมื่อหาไข่อีสเตอร์เจอ คือ สิ่งที่ทำให้พ่อแม่อย่างเราๆรักช่วงเวลาเหล่านี้เป็นที่สุด

การหาไข่อีสเตอร์ หรือ ภาษาเยอรมันเรียกว่า Ostereier suchen เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆชอบและต่างรอคอย ไข่อีสเตอร์อาจจะมาในรูปแบบของขนมหวานและช็อกโกแลตกระต่ายแทนไข่อีสเตอร์จริงๆ

4️⃣ การชนไข่ (Eierkampf)

ก่อนลงมือรับประทานอาหารร่วมกัน บางครอบครัวจะมีแข่งขันการชนไข่ หรือ ที่เรียกเป็นภาษาเยอรมันว่า Eierkampf

แต่ละคนเลือกไข่ต้มสุกที่ระบายสีเปลือกไข่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นก็เอาไข่ที่เราเลือกมาชนกัน หากเปลือกไข่ใครแตก ก็ตกรอบไป ผู้เล่นที่ไข่ยังคงอยู่ได้นานที่สุด ก็จะเป็นผู้ชนะในเกม

5️⃣ อีสเตอร์ บรันช์ (Osterbrunch)

การรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวเป็นอีกกิจกรรมที่ทำกันมากในช่วงเวลานี้ ที่นิยมกันมากคือ อีสเตอร์ บรันช์ (Osterbrunch) หลังจากที่การค้นหาไข่อีสเตอร์ (Ostereier suchen) เสร็จเรียบรอยแล้ว ทั้งครอบครัวก็จะมานั่งรับประทานอาหารร่วมกัน

👉 บรันช์ (Brunch) เป็นอาหารรวบระหว่างมื้อเช้า (breakfast) และ มื้อกลางวัน (lunch) 

การเรียนรู้วัฒนธรรม กฎเกณท์ ข้อปฏิบัติ และการปฏิบัติตนของคนในสังคม เป็นสิ่งที่สำคัญ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Integrationskurs – เรียนรู้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่มีค่าของสังคม ยิ่งถ้าคุณต้องการหรือวางแผนจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศ เรียน หรือ ทำ Ausbildung – เรียนสายอาชีพ การเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ จะช่วยให้คุณสามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้เร็วขึ้นค่ะ

ยิ่งคุณรู้สึกว่า คุณเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเร็วเท่าไหร่ ยิ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการในการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ได้มากเท่านั้นค่ะ