เขียนจดหมายภาษาเยอรมัน

Best 3 Tipps เลือก Grußformeln ในจดหมายภาษาเยอรมันให้เหมาะสม & ตัวอย่าง

การเขียนจดหมายภาษาเยอรมัน คำทักทายลงท้าย หรือ ที่ภาษาเยอรมันเรียกว่า Grußformel คือ ประโยคที่คุณจะสามารถสร้างความประทับใจสุดท้ายในจดหมายหรืออีเมลของคุณได้ ดังนั้น ใช้อย่างถูกต้องและให้ตรงกับความหมายถึงสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อนะคะ

เคยไหม…

ไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายสมัครงาน เพื่อสมัครทำ Ausbildung จดหมายเพื่อติดต่อธุรกิจ จดหมายที่เป็นทางการ หรือ แม้แต่จดหมายส่วนตัวต่างๆ บ่อยครั้งที่เรานึกไม่ออกว่าจะเขียนยังไง จะใช้ภาษาแบบไหน คำไหนดีถึงจะเหมาะสม… 🤔🤔

พอเขียนเนื้อหาของจดหมายเสร็จ แล้วยังกังวลอีกว่า นี่เราใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายเหมาะสมหรือเปล่า

บทความนี้เรามีข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง และง่ายขึ้น คำทักทายไหนใช้ได้ดีในสถานการณ์ใหน และข้อผิดพลาดไหนที่ควรหลีกเลี่ยง เพื่อจบอีเมลของคุณอย่างถูกต้องและได้ความหมายอย่างที่คุณต้องการจะสื่อสาร

3 เคล็ดลับ เลือกคำทักทายลงท้ายให้เหมาะสม

1️⃣ สถานการณ์

ไม่มีคำทักทายลงท้ายไหนที่ขีดไว้ตายตัวว่า เหมาะสมสำหรับสถานการณ์นั้นๆเสมอไป สิ่งสำคัญ คือ คำทักทายลงท้ายนั้น นอกจากควรจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัท แล้วยังต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของจดหมายด้วย

เช่น 
บริษัทที่เราทำงานจะไม่ค่อยเคร่งมาก จะไม่ค่อยใช่ "Sie-Form“ จะเน้นไปที่ "Du-Form“ เป็นส่วนใหญ่ 
จดหมายที่มีคำขึ้นต้นอย่าง "Sehr geehrter..." และคำลงท้ายอย่าง "Mit freundlichen Grüßen" แทบจะไม่ได้ใช้เลย ไม่ว่าจะเขียนติดต่อลูกค้าก็ตาม

2️⃣ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับและผู้ส่ง

คุณมีความสัมพันธ์แบบไหนกับผู้รับจดหมาย หรือ อีเมลนั้นๆ

ยิ่งคุณรู้จักผู้รับมากเท่าไหร่ คำทักทายก็ยิ่งเป็นส่วนตัวมากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน ยิ่งคุณรู้จักผู้รับน้อยเท่าไหร่ คำทักทายก็ยิ่งควรเลือกให้เป็นทางการมากขึ้นเท่านั้น

3️⃣ ความสอดคล้องของคำทักทายขึ้นต้น (Anrede) และคำทักทายลงท้าย

คำทักทายขึ้นต้นและคำทักทายลงท้ายของจดหมายหรืออีเมลต้องสอดคล้องกัน

นั้นหมายถือ ยิ่งคำทักทายขึ้นต้นเป็นทางการมากเท่าไหร่ คำทักทายลงท้ายก็ยิ่งเป็นทางการมากขึ้นเท่านั้น

❌ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง คือ การใช้คำทักทายขึ้นต้นและคำทักทายลงท้ายต้องอยู่ในระดับเดียวกัน เช่น ขึ้นต้น „Sehr geehrter Herr Müller“ แต่ลงท้ายด้วย „Herzliche Grüße หรือ Liebe Grüße“

ใช้ Grußformeln ให้ถูกต้อง

สิ่งสำคัญพอๆกับการเลือกใช้คำให้ถูกต้อง คือ การใช้อย่างถูกต้อง

มีสองข้อหลักๆที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

 • ไม่มีเครื่องหมายใดๆ หลังคำทักทายลงท้ายทั้งนั้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องจุลภาค (,) จุด (.) หรือ เครื่องหมายตกใจต่างๆ (!)
 • ย่อหน้าก่อนและหลังคำทักทายลงท้าย นั้นหมายถึง คำทักทายลงท้ายจะอยู่อย่างเดี่ยวๆ

ตัวอย่าง Grußformeln

คำทักทายลงท้ายอย่างเป็นสากลและเป็นทางการ

 • Mit freundlichen Grüßen สำหรับจดหมายหรืออีเมลที่เป็นทางการ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะใช้อะไรดี อันนี่เป็นทางเลือกที่เหมาะสม อาจจะดูธรรดา แต่อย่างน้อย คุณก็ใช้ไม่ผิด
 • Freundliche Grüße คล้ายๆกับ Mit freundlichen Grüßen แต่จะสั้นกว่าเท่านั้นเอง

คำทักทายลงท้ายที่เป็นกลางๆ

คำทักทายต่อไปนี้ไม่เป็นทางการหรือเป็นส่วนตัวจนเกินไป

 • Viele Grüße
 • Beste Grüße / Mit besten Grüßen
 • Schöne Grüße / Mit schönen Grüßen
 • Mit erwartungsvollen Grüßen
 • Noch eine gute Woche / Einen guten Wochenstart
 • Einen guten Tag noch und liebe Grüße
 • Beste Grüße und ein schönes Wochenende
 • Viele Grüße aus (เมือง/ประเทศที่คุณอยู่) / Viele Grüße nach (เมือง/ประเทศที่ผู้รับอยู่) ใช่ในกรณีที่ผู้รับไม่ได้อยู่ในเมืองหรือประเทศเดียวกัน
 • Bis morgen / bis demnächst / bis bald
 • Mit dankenden Grüßen

ทักทายอย่างเป็นกันเอง

คุณสามารถใช้คำทักทายต่อไปนี้ได้หากคุณรู้จักใครเป็นการส่วนตัวเป็นอย่างดี

 • Liebe Grüße
 • Herzliche Grüße /Herzlichen Gruß
 • Herzlichst
 • Mit lieben Grüßen
 • Liebe Grüße und eine herzliche Umarmung
 • Sei lieb gegrüßt
 • Sei umarmt / Fühl dich umarmt
 • Alles Liebe / Alles Liebe und Gute
 • Gruß und Kuss
 • Tschüss/tschau

ตัวย่อ (Abkürzungen)

ในจดหมายหรืออีเมลที่ไม่เป็นทางการ เช่น อีเมลระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือคนที่รู้จักกันดี สามารถใช้ตัวย่อได้ เช่น

 • MfG /mfg – mit freundlichen Grüßen
 • LG / lG / lg – liebe Grüße

ไม่ว่าจะเป็นจดหมายส่วนตัวหรือเพื่อติดต่อธุรกิจ อย่าลืมว่าความสุภาพควรมาก่อนเสมอ