• เลือกอาชีพที่เหมาะกับคุณ •

Zahnmedizinische Fachangestellte

ผู้ช่วยทันตแพทย์
Ausbildungsberuf

 

ในระหว่างการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ คุณจะต้องสลับระหว่างการทำงานและเรียนในโรงเรียนฝึกอาชีพ หรือ ที่สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง (Fachakademie) คุณจะได้เรียนรู้ด้านการปฏิบัติของการเป็นช่างเทคนิคทันตกรรมและทำงานเฉพาะด้าน ส่วนที่โรงเรียนอาชีวศึกษาคุณจะได้รับความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริง

ผู้ช่วยทันตแพทย์ทำอะไรบ้าง

ในระหว่างการฝึกอบรมในฐานะผู้ช่วยทันตกรรม คุณจะได้เรียนรู้วิธีช่วยเหลือทันตแพทย์ในการตรวจและรักษาผู้ป่วย ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ

เครื่องมือทางการแพทย์

ทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ เพราะเครื่องมือทางการแพทย์จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้ง และการจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์

ต้อนรับและให้บริการด้ายความเต็มใจ

การบริการ รวมไปถึงการรับโทรศัพท์และการนัดหมายต่างๆของคนไข้ เมื่อต้องรับมือกับผู้ป่วย สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องเป็นมิตรและเคารพปัญหาส่วนตัวของผู้ป่วยเสมอ

เก็บบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย

คนไข้รายใหม่ จะต้องมีการเก็บรายละเอียด ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งหมายความว่าคุณบันทึกข้อมูลต่างๆ 

ผู้ช่วยทันตแพทย์ทำงานที่ไหนได้บ้าง

ผู้ที่เรียนหรือทำงานในด้านนี้สามารถทำงานได้ในองค์กร ต่อไปนี้ 

ข้อควรรู้เพิ่มเติม

ความรู้ภาษาเยอรมัน

ทักษะความรู้ทางด้านภาษาเยอรมันต้องดีพอสมควรแนะนำอย่างน้อย B2 ขึ้นไป นอกจากนี้ควรมีผลการเรียนดีในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้วย

เวลาทำงาน

เวลาทำงานขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณทำงาน เช่น ถ้าทำงานในโรงพยาบาล คุณอาจจะต้องทำงานเป็นกะ (Schichtarbeit) แต่ถ้าทำงานในคลินิกทันตกรรม ก็มีเวลาการทำงานที่แน่นอน

ระยะเวลาของ Ausbildung

โดยปกติจะใช้เวลา 3 ปี และสอบจบปลายภาคที่รัฐยอมรับ

ผู้เรียนสายผู้ช่วยทันตแพทย์มีรายได้เท่าไหร่

ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น บริษัทที่ฝึกงาน เมืองและรัฐที่คุณทำงาน

 

นี่คือ รายได้ต่อเดือน ที่ยังไม่มีการหักภาษีเงินได้ ซึ่งภาษีของแต่ละคนก็จะแต่กต่างกันออกไป

นอกจากนนี้รายได้ในแต่เมืองและรัฐต่างๆก็ต่างกันออกไปอีกด้ว

รายได้ของผู้เรียนสายผู้ช่วยทันตแพทย์

ระหว่างฝึกอบรม

หลังการอบรม

ถ้าเป้าหมายต่อไปของคุณ คือ Ausbildung ...

เราช่วยคุณได้

เรายินดีช่วยให้ความฝันของคุณเป็นจริงง่ายขึ้น

Ausbildung

Azubi Insider

ห้ามพลาด! สมัครรับจดหมาย
รับเนื้อหาสาระดีๆ ก่อนใครที่นี่