Ausbildung

Teilzeitausbildung – เรียน ทำงาน เลี้ยงลูก…คุณก็ทำได้

คุณอยากเรียนสายอาชีพในเยอรมนี อยากเริ่มต้นอาชีพในฝัน แต่…ถ้าการทั้งเรียนและทำงาน เต็มเวลาเป็นปัญหาสำหรับคุณ เพราะคุณมีลูกอายุยังเล็กที่ต้องดูแล งานบ้านที่ต้องทำในแต่ละวัน และอื่นๆอีกมากมาย

ไม่เป็นไรค่ะ เพราะคุณสามารถขอทำแบบไม่เต็มเวลาได้

แล้วการเรียนสายอาชีพ แต่เป็นแบบฝึกงานไม่เต็มเวลาได้ คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร บทความนี้เรามีข้อมูลที่คุณต้องการ

Excellence is not being the best. It is doing your best.

ความเป็นเลิศไม่ใช่การเป็นคนที่ดีที่สุด แต่คือการที่คุณพยายามให้ถึงที่สุด

Unknown

👉 ระบบการเรียนสายอาชีพในเยอรมนี มีด้วยกัน 2 แบบ คือ duale Ausbildung และ schulische Ausbildung นะคะ ข้อมูลเพิ่มเติม จาก บทความนี้ เลย ค่ะ

คุณสามารถทำการฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาได้เมื่อบริษัทฝึกอบรมยินยอม

นั้นหมายความว่า คุณจะต้องตกลง หรือ ต่อรอง กับทางบริษัทฝึกอบรมเอง ก่อนจะมีการเซ็นสัญญาจ้างงาน ดีที่สุด คือ ถามในระหว่างการ สัมภาษณ์งาน เพราะระยะเวลาการฝึกอบรมนั้น จะต้องมีการตกลง และระบุลงในสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจน

Teilzeitausbildung หรือ การฝึกงานแบบไม่เต็มเวลา คือ อะไร

คือ การเรียนสายอาชีพในระบบคู่ ที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมที่บริษัทสั้นลง เช่น 30 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ แทนที่จะเป็น 40 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

โดยทั่วไปการทำเรียนสายอาชีพในระบบคู่ สามารถทำได้ 2 แบบ คือ

✅ Vollzeitausbildung

👉 การเรียนสายอาชีพในระบบคู่ แบบปกติทั่วไป หรือ แบบฝึกงานเต็มเวลา คือ 40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (8 ชั่วโมง / วัน) 8 ชั่วโมงนี้ ไม่รวมช่วงเวลาพักกลางวัน

ตามกฎหมายแรงงานของประเทศเยอรมนี ผู้ที่ทำงาน เกินกว่า 6 ชั่วโมง / วัน จำเป็นต้องมีช่วงพักกลางวันอย่างน้อย 30 นาที

✅ Teilzeitausbildung

👉 การเรียนสายอาชีพในระบบคู่ แบบฝึกงานไม่เต็มเวลา ส่วนใหญ่ ระยะเวลาในการทำงานจะอยู่ที่ 25 – 30 ชั่วโมง / สัปดาห์

การทำอาจจะมีการยืดระยะเวลาของการฝึกอบรมออกไปก็ได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงการทำงาน ข้อตกลง และ ข้อกำหนดที่ทางบริษัทได้ตกลงกับทาง หอการค้าและอุตสาหกรรม (Industrie- und Handelskammer หรือ IHK)

ประเภทของการเรียนสายอาชีพในระบบคู่ แบบฝึกงานไม่เต็มเวลา มี 2 แบบ

การเรียนสายอาชีพในระบบคู่ แบบฝึกงานไม่เต็มเวลา นั้น คุณจะต้องทำงานในบริษัทฝึกอบรม อย่างน้อย 20 ถึง 30 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ในขณะที่การเรียน การสอนในโรงเรียนฝึกอาชีพนั้น เป็นไปตามเวลาปกติ และเต็มเวลา (8 ชั่วโมง / วัน)

ระยะเวลาในการทำงานในบริษัทฝึกอบรม คุณต้องตกลงกับทางบริษัทฝึกอบรมของคุณเอง

1️⃣ แบบไม่ต้องขยายระยะเวลาของการฝึกอบรมออกไป  เพื่อให้ระยะเวลาการอบรมไม่มีการเปลี่ยนแปลง คุณต้องทำงานอย่างน้อย 25 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ (รวมทั้งโรงเรียนฝึกอาชีพ)

2️⃣ แบบที่ต้องขยายระยะเวลาของการฝึกอบรมออกไป คุณต้องทำงานอย่างน้อย 20 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ (รวมทั้งโรงเรียนฝึกอาชีพ)

ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดขยายออกไปประมาณ 6 เดือน

ไม่ว่าคุณจะทำ Teilzeitausbildung แบบไหน คุณสามารถลดระยะการทำงานได้เฉพาะกับบริษัทที่ฝึกอบรมเท่านั้น การเรียนในโรงเรียนฝึกอาชีพเป็นไปตามปกติ 

ตามพระราชบัญญัติการฝึกอาชีพ (Berufsbildungsgesetz / BBiG) คุณจะต้องยื่นเอกสารแสดง “เหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ berechtigtes Interesse” ไปยัง หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น IHK เพื่อได้รับการอนุมัติ และ ยิมยอมให้คุณฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา

คุณสามารถยื่นขอทำการฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา ได้ เมื่อคุณมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ

  • จำเป็นต้องเลี้ยงลูกเอง
  • มีปัญหาด้านสุขภาพ
  • อยู่ในสถานะผู้ลี้ภัย
  • มีความจำเป็นต้องดูแล หรือ ให้ความช่วยเหลือ คนใกล้ชิด หรือ คนในครอบครัว เป็นต้น

นี่คือสิ่งที่สำคัญที่ควรตกลงกับบริษัทให้เรียบร้อยก่อนจะเซ็นสัญญาว่าจ้างงาน

สิทธิในการได้รับวันหยุด (Urlaubsanspruch)

คุณมีสิทธิลาพักร้อนเท่ากับผู้ฝึกงานเต็มเวลา แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณทำงานน้อยวันลงต่อสัปดาห์ สิทธิการลาพักร้อนมักจะลดลงตามสัดส่วนด้วย

ตัวอย่างเช่น ช่วงที่เรียนสายอาชีพระบบคู่ คือ ทำงานในบริษัทด้วย และเรียนในโรงเรียนฝึกอาชีพด้วย อีฟก็ทำเป็นแบบฝึกงานไม่เต็มเวลา คือ แค่ 30 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ แบบที่ไม่มีการยืดระยะเวลาของการเรียนสายอาชีพออกไป

และยังได้รับวันหยุดเต็มเวลาเหมือน กับพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาทั่วไป อันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทที่คุณทำการฝึกงานด้วย

เงินเดือน

ค่าตอบแทนของการฝึกงาน จะถูกปรับตามเวลาที่คุณทำงานจริงในบริษัท

Ausbildung สาขา อาชีพ ไหนบ้างที่สามารถ ทำการฝึกงานแบบไม่เต็มเวลาได้บ้าง

โดยปกติแล้ว สามารถทำได้ทุกสาขาอาชีพที่ได้รับการยอมรับของระบบคู่

แต่คุณต้องต่อรองและตกลงกับทางบริษัทฝึกอบรมเองว่า เขาจะยอมให้คุณทำการฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาหรือไม่ เพราะทางบริษัทจะเป็นผู้ยื่นคำรองขอไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตัวอย่าง การเรียนสายอาชีพ สาขาต่างๆ
  • อาชีพด้านสุขภาพ (Gesundheitsbranche) เช่น พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ (Altenpflegekräfte ) หรือ นักกายภาพบำบัด (Physiotherapeuten/-innen)
  • อาชีพเชิงพาณิชย์ (Kaufmännische Berufe) เช่น พนักงานการค้าในระบบอีคอมเมิร์ซ (Kaufleute im E-Commerce) หรือ พนักงานขายในร้านค้าปลีก (Einzelhandelskaufleute)
  • อาชีพด้านงานฝีมือ (handwerkliche Berufe) เช่น ช่างทำผม (Friseure/-innen)
  • อาชีพบริการสาธารณะ (Berufe im Öffentlichen Dienst) เช่น เจ้าหน้าที่ประกันสังคม (Sozialversicherungsangestellte)
  • อาชีพด้านไอที (IT-Berufe)
  • อาชีพเกี่ยวกับงานทางด้านสังคม (Soziale Berufe) เช่น พี่เลี่ยงเด็ก (Erzieher/-innen) เป็นต้น
ข้อดีของการเรียนสายอาชีพระบบคู่ แบบฝึกงานไม่เต็มเวลา

คุณสามารถจัดสรรเวลา ชั่วโมงการทำงาน ได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของบริษัทและความจำเป็นส่วนตัวของคุณได้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานภาพที่คุณเป็นอยู่ เช่น สามารถเลี้ยงลูกและดูแลครอบครัว ไปพร้อมกันกับการเรียนสายอาชีพได้

เราเองก็เป็นคนหนึ่ง ที่ทำหลากหลายหน้าที่ไปพร้อมๆกัน เป็นคุณแม่ลูกสอง สามีหนึ่ง ที่ทั้งเลี้ยงลูกเอง และทั้งเรียนและทำงานไปด้วย โชคดีที่เราสามารถเรียนสายอาชีพระบบคู่ แบบฝึกงานไม่เต็มเวลาได้ จึงทำให้สามารถทำหน้าที่แม่ หน้าที่ภรรยาได้อย่างเต็มที่ เพราะนอกจากจะมีเวลาให้เด็กๆ และ สามีอย่างเพียงพอแล้ว ยังสามารถทำงานที่ตัวเองรักได้อีกด้วย

คุณเองก็สามารถทำได้เช่นกัน

สู้ๆนะคะ เราเชื่อว่าคุณทำได้