Ausbildung

Mindestvergütung – ค่าตอบแทนขั้นต่ำของ Azubi

นอกเหนือไปจากประสบการณ์ในการทำงานและการเรียนรู้งานจริงๆแล้ว ข้อดีอีกอย่างของการทำ Ausbildung หรือ การเรียนสายอาชีพในเยอรมนี คือ การมีรายได้ในระหว่างเรียน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา ทางรัฐบาลเยอรมันมีการกำหนดและปรับค่าแรงขั้นต่ำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Azubi) ขึ้น และกฏหมายมีกำหนดไว้ชัดเจนว่า แต่ละปีผู้ฝึกอบรมจะได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่

บทความนี้เราจะนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลว่า ค่าแรงขั้นต่ำของผู้ฝึกงานในปี 2567 คือเท่าไหร่ ใครจะได้ค่าจ้างและมีข้อยกเว้นอะไรบ้าง

Mindestvergutung

ค่าเบี้ยเลี้ยงขั้นต่ำในการฝึกอบรมของ Azubi คือ อะไร

ค่าเบี้ยเลี้ยงขั้นต่ำในการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือ ที่เรียกเป็นภาษาเยอรมันว่า Mindestausbildungsvergütung หรือ Mindestvergütung คือ จำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับระหว่างการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่ทำ

ค่าตอบแทนขั้นต่ำ (Mindestvergütung) หมายถึง จำนวนเงินอย่างน้อยที่สุด ที่บริษัทต้องจ่ายคุณในระหว่างที่คุณเข้ารับการฝึกอบรม บริษัทสามารถจ่ายมากกว่านี้ก็ได้ แต่จะจ่ายต่ำกว่านี้ไม่ได้

ถ้าคุณได้รับเงินค่าตอบแทนต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือว่าผิดกฎหมาย คุณสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ หากบริษัทไม่ปฎิบัติบัติตามกฎ หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถถอดถอนใบอนุญาตในการฝึกอบรมของบริษัทได้

ข้อควรรู้: 

Mindestlohn กับ Mindestvergütung ไม่เท่ากันนะคะ

Mindestlohn คือ ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับแรงงานทั่วไปในเยอรมนี ตอนนี้อยู่ที่ 12.41 ยูโรต่อชั่วโมง รายได้ต่อเดือนก็จะคำนวนตามจำนวนชั่วโมงที่คุณทำงาน 

พูดง่ายๆ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วไป แต่จะได้รับเป็นค่าตอบแทนขั้นต่ำสำหรับการทำ Ausbildung แทน


ทำไมถึงต้องมีการกำหนดค่าตอบแทนขั้นต่ำสำหรับการทำ Ausbildung

เหตุผลที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจน คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในบางสาขาอาชีพได้ค่าตอบแทนต่ำมาก ตัวอย่างที่รู้จักกันดี ได้แก่ การฝึกอบรมเพื่อเป็นช่างทำผม (Friseur) หรือ การเข้าฝึกอบรมในร้านดอกไม้ (Florist/Floristin) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความน่าสนใจ ให้คนรุ่นใหม่หันมาเรียนสายอาชีพกันมากขึ้น เพราะถ้า Azubi ได้ค่าตอบแทนที่ดีขึ้น ทำให้อาชีพดังกล่าวน่าสนใจยิ่งขึ้น

ค่าแรงขั้นต่ำของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปี 2567 คือ เท่าไร

ค่าตอบแทนของ Azubi จะเพิ่มขึ้นทุกๆปี รายได้จะมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ เลยค่ะ

ปีที่ฝึกอบรมค่าตอบแทน
ปีแรกของการฝึกอบรม649.- ยูโร/เดือน
ปีที่ 2 ของการฝึกอบรม766.- ยูโร/เดือน
ปีที่ 3 ของการฝึกอบรม876.- ยูโร/เดือน
ปีที่ 4 ของการฝึกอบรม909.- ยูโร/เดือน

ที่มาของข้อมูล: Industrie- und Handelskammer (IHK)

ข้อควรรู้: 

ทั้ง Mindestlohn กับ Mindestvergütung เป็นเงินเดือนที่ยังไม่หักภาษีและเงินสมทบประกันสังคมต่างๆ 

จำนวนภาษีที่ต้องจ่าย ขึ้นอยู่กับเบอร์ภาษีที่คุณถือ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีสามารถดูได้ ที่นี่ เลยค่ะ

ใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำ

ค่าตอบแทนขั้นต่ำปรับใช้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เริ่มการฝึกอบรมตั้งแต่ปี 2563 (2020) เป็นต้นไป ค่าเบี้ยเลี้ยงขั้นต่ำในการฝึกอบรมจะขึ้นอยู่กับปีที่เริ่มการฝึกอบรม

มีข้อยกเว้นอะไรบ้างสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงขั้นต่ำในการฝึกอบรม

ไม่ใช่ทุกอาชีพที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำนี้ คุณสมบัติต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาชีพที่อยู่ภายใต้คุณสมบัติเหล่านี้ ถือว่าไม่อยู่ในข้อกำหนดของกฎหมายค่าเบี้ยเลี้ยงขั้นต่ำในการฝึกอบรม

1️⃣ Schulische Ausbildung

ระบบการเรียนสายอาชีพในเยอรมนี มี 2 แบบ คือ 1.) duale Ausbildung หรือ ระบบคู่ คือการเรียนในโรงเรียนฝึกอาชีพและฝึกทำงานจริงในบริษัทเป็นส่วนใหญ่ และ 2.) Schulische Ausbildung คือ เรียนที่โรงเรียนฝึกอาชีพเป็นส่วนใหญ่

ระบบที่คุณจะได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการฝึกอบรม คือ ในระบบคู่เท่านั้น เพราะคุณฝึกงานจริงและทำงานที่บริษัทเป็นส่วนใหญ่ บริษัทจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนให้คุณ

เงินค่าตอบแทนที่ Azubi ได้รับ มาจากบริษัทเป็นผู้จ่าย ไม่ใช่มาจากทางรัฐบาล

2️⃣ Tarifvertrag หรือ

หากบริษัทผูกพันแลมีข้อตกลงร่วมกันกับสหภาพแรงงาน (Gewerkschaften) ค่าตอบแทนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน Tarifvertrag ที่จะถูกนำมาใช้แทนกฎหมายค่าตอบแทนขั้นต่ำ ของการฝึกอบรมแต่ส่วนใหญ่แล้วค่าตอบแทนที่ได้ก็จะมากกว่าค่าตอบแทนขั้นต่ำพอสมควร

3️⃣ อาชีพที่เป็นไปตามกฎระเบียบของรัฐบาล อย่างอาชีพเกี่ยวกับการศึกษา เช่น ครูพี่เลี้ยงเด็กในโรงเรียนอนุบาล เป็นต้น

สำหรับอาชีพด้านสาธารณสุขและการพยาบาล ก็จะมีลักษณะพิเศษ ที่ต้องเป็นไปตามกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลแทน

ค่าตอบแทนขั้นต่ำ ไม่บังคับใช้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เริ่มการฝึกอบรมก่อนปี 2563 (2020) แต่คุณสามารถสอบถามไปทางบริษัทที่คุณฝึกอบรมได้ ถ้าบริษัทใจดีและพอใจในการทำงานของคุณอาจจะยอมปรับค่าตอบแทนให้คุณก็ได้

ใช่ค่ะ… เงินเดือนในช่วงที่คุณฝึกอบรมจะน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำของพนักทั่วไปในเยอรมนีมาก …แต่ถ้าคุณเรียนจบแล้ว คุณได้เงินเดือนต่อชั่วโมง มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำมาก แต่จะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพและบริษัทที่คุณทำงาน 

นอกจากนี้เงินเดือนของแต่ละอาชีพในแต่ละรัฐก็ต่างกัน อาชีพเดียวกันต่างรัฐ เงินเดือนก็ต่างกัน

แต่อย่าลืมว่า… 

เป้าหมายสำคัญของการทำ Ausbildung ไม่ได้อยู่ที่ค่าตอบแทน ที่เราจะได้รับระหว่างการฝึกอบรม แต่เป็นเนื้อหา ความรู้ การได้ลองผิด ลองถูก เรียนรู้ระบบการทำงาน และประสบการณ์ในการทำงานจริงๆ ที่เราจะได้รับ เพื่อเป็นคุณสมบัติและพื้นฐานที่สำคัญในการทำงานและเพื่อพัฒนาวิชาชีพของเราต่อไป