Ausbildung

Arbeitsvertrag – 10 ข้อสัญญาจ้างงานในเยอรมนี & ตัวอย่างภาษาเยอรมัน

Arbeitsvertrag – สัญญาจ้างงานในเยอรมนี ถ้าคุณทำงานในเยอรมนี กฎหมายแรงงานของเยอรมันจะมีผลบังคับใช้กับคุณด้วย สิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ สัญญาการจ้างงาน

บริษัทตกลงรับคุณเข้าทำงาน หรือทำ Ausbildung มีการตกลงเงื่อนไขต่างๆระหว่างการสัมภาษณ์งาน เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือนที่คุณจะได้รับ วันหยุดพักร้อน หรืออื่นๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องระบุไว้ในสัญญาจ้างงานของคุณด้วย

บทความนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับ Arbeitsvertrag – 10 ข้อสัญญาจ้างงานในเยอรมนี & ตัวอย่างภาษาเยอรมัน กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติที่สำคัญ และ ข้อควรรู้ต่างๆ มาฝากค่ะ

Arbeitsvertrag- 10 ข้อสัญญาจ้างงานในเยอรมนี &Amp; ตัวอย่างภาษาเยอรมัน
Foto: Unsplash

สัญญาจ้างงาน คือ อะไร

สัญญาจ้างงาน หรือ Arbeitsvertrag เป็นเอกสารที่กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงที่สำคัญทั้งหมดที่คุณได้ตกลงกับนายจ้างเกี่ยวกับการทำงานของคุณ

สัญญานี้สามารถสรุปเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยปากเปล่าก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม นายจ้างต้องเขียนเงื่อนไขสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และมอบให้คุณไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากนั้น ซึ่งจะต้องมีการเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งคุณและนายจ้างด้วย

ประเภทของสัญญาจ้างงานในเยอรมัน มีอะไรบ้าง

1️⃣ สัญญาการจ้างงานแบบชั่วคราว (befristeter Arbeitsvertrag) คือ ระบุเวลาสิ้นสุดการทำงานที่ชัดเจน สัญญาประเภทนี้ เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้ว บริษัทสามารถยกเลิกการจ้างงานได้ หรือ ถ้าบริษัทพอใจในการทำงานของคุณอาจจะเปลี่ยนและเสนอสัญญาแบบถาวรให้คุณก็ได้เช่นกัน

2️⃣ สัญญาการจ้างงานแบบถาวร (unbefristeter Arbeitsvertrag) คือ ไม่ระบุเวลาสิ้นสุดการทำงาน สัญญาประเภทนี้ บริษัทไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ง่ายๆ นอกจากจะมีเหตุผลที่ดีพอเท่านั้น หรือคุณจะลาออกเอง

ทำไมต้องมีสัญญาการจ้างงาน

คำตอบง่ายๆ คือ

👉 เพื่อให้การทำงานร่วมกัน ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นอย่างชัดเจนและราบรื่นที่สุด

👉 เพื่อปกป้องทั้งสิทธิของตัวลูกจ้างเองและของนายจ้างด้วย

ตามกฎหมายแรงงาน (Arbeitsrecht) สัญญาจ้างงาน (Arbeitsvertrag) เป็นตัวกำหนดกรอบ กฏระเบียบ เงื่อนไข ความร่วมมือและการทำงานร่วมกันมือระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง

เอกสารนี้เป็นพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ไม่เพียงแค่ต่อคุณในฐานะลูกจ้างเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงนายจ้างเองด้วย

Arbeitsvertrag – สัญญาจ้างงานในเยอรมนี ประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง

เยอรมนีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานมากเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น กฎหมายแรงงานให้สิทธิ์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสัญญาการจ้างงาน ค่าตอบแทนที่มีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ การคุ้มครองการเลิกจ้าง หรือ วันหยุดพักผ่อนที่มีกำหนดอย่างชัดเจนว่า พนักงานจะต้องได้รับวันหยุดพักร้อน อย่างน้อยกี่วันต่อปี เป็นต้น

กฎและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน มีบัญญัติและสรุปไว้ในกฎหมายแรงงานอย่างชัดเจน

สัญญาการจ้างงานต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ พร้อมตัวอย่างเนื้อหาที่เป็นภาษาเยอรมัน

1️⃣ ข้อมูลของผู้ที่ทำสัญญาทั้ง 2 ฝ่าย (Vertragsparteien)

หมายถึงคุณและนายจ้างนั้นเอง ซึ่งข้อมูลจะประกอบไปด้วย ชื่อและที่อยู่ของคุณ และ ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง

2️⃣ วันเริ่มงาน (Beginn des Arbeitsverhältnisses)

ในสัญญาการจ้างจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ลูกจ้างจะเริ่มงานเมื่อไหร่

ตัวอย่าง 👇

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.08.2023. 

การจ้างงานเริ่มต้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2566

3️⃣ ระยะเวลาของการจ้างงาน และ ช่วงทดลองงาน (Dauer und Probezeit)

ระยะเวลาของการจ้างงาน หมายถึง สัญญาจ้างงานเป็นประเภทไหน แบบชั้วคราวหรือแบบถาวร จะต้องระบุไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน

ตัวอย่าง 👇

Das Arbeitsverhältnis wird auf ein Jahr befristet und endet am 30.07.2024. Die ersten vier Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseits ohne Frist gekündigt werden.

สัญญาจ้างงานจำกัดไว้ที่ 1 ปี และสิ้นสุดในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ช่วงทดลองงาน คือเวลา 4 เดือน ในระหว่างช่วงทดลองงาน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยุติสัญญาการจ้างงานลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4️⃣ สถานที่ทำงานและรายละเอียดของงาน (Arbeitsort & Arbeitstätigkeit)

รายละเอียดของงาน ขึ้นอยู่กับสาขาและอาชีพที่คุณเลือก

5️⃣ เงินเดือน (Arbeitsvergütung)

อันนี้รวมไปถึงเงินเพิ่มเติมที่เป็นไปได้ เช่น โบนัส หรือ เงินของขวัญในช่วงคริสมาร์สด้วย นอกจากนี้บริษัทยังต้องระบุด้วยว่า จะจ่ายเงินเดือนในวันที่เท่าไหร่ 

ตัวอย่าง 👇

Der Arbeitnehmer erhält eine am Monatsende zahlbare Bruttovergütung von 2600.- Euro. 

พนักงานได้รับเงินเดือนขั้นต้น เดือนละ 2600.- ยูโร 

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า การทำงานในเยอรมนี มีกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับพนักงานทุกคน ซึ่งหมายถึง มีกฏหมายห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างรายชั่วโมงน้อยกว่านี้

ค่าจ้างขั้นต่ำของปี 2567 (2024) อยู่ที่ 12.41 ยูโรต่อชั่วโมงทำงาน แต่เป็นเงินที่ยังไม่มีการหักภาษีและเงินสมทบประกันสังคมต่างๆนะคะ

6️⃣ ชั่วโมงที่ต้องทำงาน (Arbeitszeit)

โดยปกติแล้วการทำงานในเยอรมนีจะนับแบบ กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ตัวอย่าง 👇

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 35 Stunden...

เวลาทำงานโดยปกติ คือ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ถ้าชาวเยอรมันถามคุณว่า Wie viele Stunden arbeitest du?

คุณสามารถตอบได้ว่า…

  • Ich arbeite Vollzeit. (เป็นที่เข้าใจกันว่าคุณทำงาน ระหว่า 35-40 ชม./สัปดาห์ ) หรือ
  • Ich arbeite nur 20 Std. (ฉันทำงานแค่ 20 ชม./สัปดาห์)

7️⃣ วันหยุดพักร้อน (Urlaub)

เยอรมนีถือเป็นประเทศที่พนักงานได้รับวันหยุดพักร้อนมากพอสมควร

รัฐบาลกลางกำหนดให้ วันเสาร์ เป็นวันทำงาน ดังนั้นวันทำงานในเยอรมนี คือ 6 วันต่อสัปดาห์

พนักงานจะได้รับวันหยุดพักร้อนอย่างน้อย 24 วัน ต่อปี ในกรณีที่คุณทำงานเต็มเวลา ในที่นี่หมายถึง 5 หรือ 6 วันทำงาน แต่ไม่จำเป็นต้องทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ได้ บางบริษัทอาจะมีกำหนดให้มากกว่านั้น เช่น 30 วัน/ปี ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้และทำให้คนอยากทำงานทำบริษัทนั้นๆมากขึ้น คุณสมบัติเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ นายจ้างที่ดี

อย่างเราทำงานแค่ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ก็ได้รับวันหยุดพักร้อน เต็มจำนวนที่บริษัทกำหนด เหมือนกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

แต่… ในทางกลับกัน ถ้าเราทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เหมือนเดิม แต่ทำงานแค่ 4 วันต่อสัปดาห์ (แทนที่จะเป็น 4 ชั่วโมงต่อวัน เป็น 5 ชั่วโมงต่อวัน) จำนวนวันหยุดพักร้อนก็จะลดลงตามไปแล้ว

ตัวอย่าง 👇

Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf 30 Tage Urlaub im Kalenderjahr. Der Urlaub unterliegt der Genehmigung durch die .... (ชื่อบริษัท). Während der Probezeit kann Urlaub nur mit Ausnahmegenehmigung genommen werden. 

พนักงานมีสิทธิ์ลาพักร้อนได้ 30 วันต่อปีตามปฏิทินของปีนั้นๆ การลาพักร้อนต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัท...(ชื่อบริษัท)ในระหว่างช่วงทดลองงาน การลาพักร้อนจะต้องได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น

8️⃣ หน้าที่ในการเก็บรักษาความลับของบริษัท (Verschwiegenheitspflicht)

การเก็บรักษาความลับของบริษัทเป็นเรื่องที่สำคัญและละเอีนดอ่อนมากพอสมควร ถ้าฝ่าฝืน บริษัทสามารถให้คุณออกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าได้ เพราะถือเป็นความผิดร้ายแรง

ตัวอย่าง 👇

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und danach über alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu bewahren. 

พนักงานตกลงที่จะรักษาความลับทางการค้าและธุรกิจทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างระยะเวลาการจ้างงานและหลังจากนั้น

9️⃣ การเลิกจ้าง (Kündigung)

กรณีที่คุณต้องการลาออกจากงาน หรือ บริษัทต้องการให้คุณออกจากงาน จะต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า คุณหรือบริษัทจะต้องแจงล่วงหน้าเป็นเวลานานเท่าไหร่ ระยะเวลาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณทำงานกับบริษัทด้วย

สำหรับคนที่ทำงานกับบริษัทมานาน เวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็จะนานหน่อย เพราะจะต้องมีการส่งมอบงานให้กับเพื่อนร่วมงานต่อ

👉 การลาออกต้องมีการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ

ตัวอย่าง 👇

Nach der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist einen Monat zum 15. oder Ende eines Kalendermonats. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

หลังจากช่วงทดลองงาน ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้า คือ 1 เดือน คือ ถึงวันที่ 15 หรือวันสุดท้ายของเดือน 
เช่น ถ้าคุณแจ้งลาออกวันที่ 2 ของเดือนนั้นๆ ระยะเวลาที่คุณต้องแจ้งล่วงหน้าจะเริ่มนับวันที่ 15 ของเดือนนั้น

หนังสือแจ้งลาออกต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

🔟 การทำงานอื่นๆ ในระหว่างที่ยังมีสัญญาจ้างงานกับบริษัท (Nebentätigkeit)

ถ้าคุณต้องการทำ Minijob เพื่อหารายได้เสริม โดยปกติแล้วจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า บริษัทสามารถปฏิเสธไม่ให้คุณทำงานเสริมได้ ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลที่สำคัญเท่านั้น เช่น คุณต้องการทำงานเสริมกับบริษัทคู่แข่ง เป็นต้น

สัญญาจ้างงานไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นภาษาที่คุณเข้าใจ อย่างไรก็ตาม คุณต้องแปลเอกสารและทำความเข้าใจเนื้อหาต่างๆของสัญญาการจ้างงานก่อนที่จะเซ็นต์ยอมรับ

ก่อนเซ็นสัญญา ดูให้ดีว่าเงือนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ หรือ ตามที่กฏหมายกำหนดหรือไม่

ปกติแล้ว สัญญาว่าจ้างงานจะมี 2 ฉบับ คือ สำหรับคุณและนายจ้าง แต่ถ้าสัญญามีแค่ฉบับเดียว หากคุณและนายจ้างลงนามในสัญญาแล้ว อย่าลืมขอสำเนาของสัญญาด้วยนะคะ