เขียนจดหมายภาษาเยอรมัน

3 ข้อ สำคัญ เขียนจดหมายลาป่วยภาษาเยอรมัน

คุณตื่นขึ้นมาตอนเช้าด้วยความรู้สึกแย่ และรู้สึกว่าวันนี้ไม่สามารถไปทำงานได้ สิ่งที่คุณต้องทำ คือ เขียนจดหมายภาษาเยอรมัน เพื่อลาป่วย

จดหมายลาป่วยภาษาเยอรมัน เขียนอย่างไร ต้องนึกถึงอะไรบ้าง บทความนี้เรามีคำตอบค่ะ พร้อมตัวอย่างที่สามารถปรับใช้ได้เลย

3 ข้อ สำคัญ ที่ต้องนึกถึง เมื่อคุณป่วยและไม่สามารถมาทำงานได้

1️⃣ แจ้งลาป่วยทันที

ถ้าคุณไม่สามารถทำงานได้ จะต้องแจ้งหัวหน้างานและฝ่ายบุคคลให้เร็วที่สุด โดยปกติ คือ ก่อนเวลาเริ่มงานของคุณ

ในกรณีลาป่วยเป็นระยะเวลานาน นายจ้างอาจขอคำยืนยันจากทางแพทย์เพิ่มเติมในภายหลังก็ได้ ดังนั้นในระหว่างที่ป่วย อย่าทำอะไรที่อาจชะลอหรือขัดขวางการฟื้นตัวของคุณ

2️⃣ แจ้งอาการป่วยทางโทรศัพท์ หรือ เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

โดยทั่วไปแล้ว การลาป่วย ไม่ได้มีแบบฟอร์มตายตัว คุณอาจจะโทรลาป่วยทางโทรศัพท์หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้

ดีที่สุด คือ เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับอาการป่วย เช่น มีการยืดระยะเวลาการลางานออกไป คุณสามารถส่งรายละเอียดจากอีเมลเดิมได้ ทำให้ง่ายต่อทั้งคุณ หัวหนัางาน และผู้ดูแลเรื่อง ในการปะติดปะต่อเรื่องราว

3️⃣ ใบรับรองแพทย์

ตามกฏหมาย พนักงานจะต้องมีใบรับรองแพทย์และยื่นต่อนายจ้างภายในวันที่ 4 ของการเจ็บป่วยเป็นอย่างช้าที่สุด แต่นายจ้างมีสิทธิขอใบรับรองแพทย์ได้ตั้งแต่วันแรก

บริษัทส่วนใหญ่จะกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า คุณต้องยื่นใบรับรองแพทย์ไนวันไหน นับจากวันที่ลาป่วย บางบริษัทต้องการใบรับรองแพทย์ตั้งแต่วันแรกที่คุณไม่สบาย ใบรับรองแพทย์ต้องระบุระยะเวลาที่คุณต้องหยุดงานและเหตุผล (เช่น อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยต่างๆ) และลงนามโดยแพทย์อย่างถูกต้อง

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 (2023) บริษัทนายจ้าง จะได้ใบรับรองแพทย์ที่แบบอิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัทประกันโดยตรง

สำหรับเราในฐานะพนักงงาน หมายความว่า ถ้าเราไม่สบาย ก็ไปพบแพทย์ตามปกติ แต่ไม่จำเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์ เพราะทางบริษัทประกันสุขภาพจะส่งเอกสารไปยังบริษัทนายจ้างของเราเอง

แต่ก็ไม่ใช่ทุกบริษัทที่เริ่มใช้แล้วนะคะ อย่างบริษัทที่เราทำงาน ก็ยังใช้แบบเดิมอยู่

สำหรับผู้ที่ทำ Ausbildung ส่วนใหญ่แล้วว่าจะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ต่อนายจ้างตั้งแต่วันแรกที่ไม่สบาย 

หรือถ้าเนื้อหาที่ระบุไว้ในสัญญาการจ้างงานเป็นอย่างอื่น ก็ยึดตามนั้นเลยค่ะ 

ดีที่สุด 👉 ไม่สบาย ไปหาหมอทันที

เนื้อหาอะไรบ้าง ที่จะต้องเขียนในจดหมายลาป่วย

เขียนอีเมลสั้นแต่ชัดเจนที่สุด ด้านล่างนี้ คือ ข้อมูลที่สำคัญที่คุณต้องระบุในจดหมายลาป่วยค่ะ

1️⃣ เหตุผลที่คุณไม่สามารถมาทำงานได้

เขียนให้กระชับที่สุด โดยไม่ต้องลงรายละเอียด อาการเจ็บป่วยมากเกินไป บอกเฉพาะอาการหลักที่ทำให้คุณไม่สามารถมาทำงานได้ก็พอ ไม่จำเป็นต้องลงรายการทุกอย่าง

2️⃣ จำนวนวันลาป่วย

3️⃣ ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารอื่นๆ

ถ้าบริษัทที่คุณทำงาน เริ่มใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็ไม่ต้องใช้แจ้งส่วนนี้ค่ะ

4️⃣ อาจจะแจ้งหัวหน้าและเพื่อนร่วมทีมว่า ใคร คือ ผู้รับผิดชอบงานแทนคุณ

กรณีที่คุณมีงานด่วน โปรเจ็ค หรือประชุมกับลูกค้า ที่ไม่สามารถเลื่อนออกไปได้จริงๆ ควรจะขอให้เพื่อนร่วมงานที่รู้รายละเอียด รับผิดชอบงานแทนคุณ และแจ้งให้เพื่อนร่วมทีม คนอื่นๆทราบด้วย

Tipp 👇

เมื่อคุณไม่สามารถทำงานได้ ควรตั้งค่าอีเมลตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบ

ตัวอย่างการเขียนจดหมายลาป่วย

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเคร่งของบริษัทที่คุณทำงานด้วย ว่าใช้ Sie หรือ du

ตัวอย่างข้างล้างนี้ เราใช้ du (ihr เพราะส่งอีเมลหาหลายคน) เพราะบริษัทที่เราทำงานค่อนข้างเป็นกันเอง และใช้ du ในการสื่อสาร ส่วนใครใช้ Sie ก็ปรับใช้ได้เลยค่ะ

1️⃣ จดหมายลาป่วย

Betreff: Krankmeldung

Guten Morgen...(หัวหน้างาน & ฝ่ายบุคคล), 
ich muss euch leider mitteilen, dass ich heute aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Arbeit kommen kann. 

Ich habe heute um 10 Uhr einen Arzttermin. Sobald ich mehr weiß, melde ich mich umgehend.

Vielen Dank für euer Verständnis.

Herzliche Grüße
Eve Schönberner


หลังจากที่คุณไปหาหมอมาแล้ว ต้องแจ้งให้หัวหน้างานและฝ่ายบุคคลทราบ ในกรณีที่คุณต้องลางานต่อ สามารถส่งจากอีเมลเดิมที่คุณเขียนลางานได้เลยค่ะเช่น 

Betreff: Krankmeldung

Guten Tag...(หัวหน้างาน & ฝ่ายบุคคล),
wie ihr wisst, war ich heute beim Arzt.
 
Mein Arzt hat mich bis einschließlich Mittwoch, den 15.03.2023 krankgeschrieben.
 
Anbei findet ihr die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung(eAU).
(ถ้าบริษัทที่คุณทำงาน เริ่มใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็ลบประโยคนี้ทิ้งได้เลยค่ะ)

Vielen Dank für euer Verständnis.

Herzliche Grüße
Eve Schönberner

------------------------------------------------------------

👉 bis einschließlich + วันสุดท้ายที่คุณหยุดงาน 

เช่น bis einschließlich Mittwoch, den 15.03.2023 หมายถึง คุณหยุดงานจนถึงวันพุธที่ 15.03. วันพุธคุณยังลาป่วย ยังไม่ได้ทำงานนะคะ 

2️⃣ อีเมลแจ้งเพื่อนร่วมทีม

อีเมลจะใช้แบบไม่เป็นทางการ

Guten Morgen / Hallo... (ihr Lieben, zusammen...), 

leider falle ich heute krankheitsbedingt aus.

In dringenden Fällen wendet euch bitte an Laura (ชื่อเพื่อนร่วมทีมที่รับผิดชอบงานแทนคุณ). Zudem wird sie heute Nachmittag mein wichtiges Kundenmeeting übernehmen.

Ich gehe später noch zum Arzt.
Sobald ich mehr weiß, melde ich mich noch einmal.
 
Herzliche Grüße
Eve

ไม่ว่าคุณจะโทรลาป่วยทางโทรศัพท์หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร สิ่งสำคัญ คือ คุณต้องแจ้งหัวหน้างานและฝ่ายบุคคลให้เร็วที่สุด

ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก