Anerkennung

ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในเยอรมนี จำเป็นแค่ไหน

ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในเยอรมนี จำเป็นแค่ไหน – การขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ หรือที่เรียกว่า Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

คุณมีวุฒิการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในอาชีพที่คุณรักจากเมืองไทย และต้องการทำงานในเยอรมนี แต่มีคำถามเหล่านี้… ต้องขอใบรับรองเอกสารหรือเปล่า อาชีพไหนบ้าง ต้องยื่นเอกสารไปที่ไหน ใช้เวลานานไหม ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

เชื่อเถอะว่าหลายคนก็มีคำถามเช่นเดียวกับคุณ  เราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เคยรู้สึกกดดันอย่างมากมาก่อน

บทความนี้เราพยายามสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับการขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีและข้อมูลต่าง ๆ ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เนื่อหาของบทความนี้สำหรับผู้ที่จะสมัครทำงานในเยอรมนีโดยตรง ไม่ใช่การเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเรียนต่อหรือผู้ที่ต้องการทำ Ausbildung

ถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่า Ausbildung คือ อะไร

พูดง่ายๆ คือ ระบบการศึกษาสายอาชีพของเยอรมนี ที่มีทั้งการเรียนในโรงเรียนฝึกอาชีพ (Berufsschule) ควบคู่ไปกับการทำงานจริง ๆในบริษัทที่รับคุณเข้าฝึกอบรม

👉 ระบบการเรียนสายอาชีพในเยอรมนี มีด้วยกัน 2 แบบ คือ duale Ausbildung และ schulische Ausbildung นะคะ 👉 ข้อมูลเพิ่มเติม จาก บทความนี้ เลย ค่ะ

อย่างแรก คุณต้องตรวจสอบดูก่อนว่า อาชีพของคุณ จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็น วิชาชีพที่ได้รับการควบคุมในเยอรมนี (reglementierte Berufe) หรือไม่

วิชาชีพที่ได้รับการควบคุม

👉 วิชาชีพที่มีการคุ้มครองทางกฎหมาย และต้องได้รับใบอนุญาตจากทางรัฐบาลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร คุณถึงจะประกอบอาชีพเหล่านี้ในเยอรมนีได้ และเฉพาะวิชาชีพเหล่านี้เท่านั้นที่จำเป็นต้องขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งได้แก่

 • อาชีพด้านสุขภาพ หรือ เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ เช่น หมอ พยาบาล ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
 • พนักงานที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับภาคการศึกษา เช่น ครู หรือ ครูพี่เลี้ยงเด็กตามโรงเรียนอนุบาลต่าง ๆ ที่ทำงานในโรงเรียนหรือหน่วยงานของทางรัฐบาล
 • อาชีพที่เป็นงานฝีมือ เช่น คนทำขนมปัง ช่างทำผม หรืองานฝีมือ ต่าง ๆ
 • อาชีพทางด้านกฎหมาย
 • วิศวกร หรือ สถาปนิก

ถ้าคุณจะสมัครงานในอาชีพที่กล่าวมา การขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

คุณสามารถดูข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ Anerkennung in Deutschland และ Anerkennungs-Finder ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งที่เป็นภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ

Anerkennung in Deutschland  

Ausbildung การขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ทำงานในเยอรมนี

Anerkennungs-Finder คุณสามารถดูข้อมูลว่า หน่วยงานที่คุณต้องยื่นเอกสารและขอคำแนะนำต่างๆได้ที่นี่

Ausbildung
Ausbildung – ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในเยอรมนี

เมื่อคุณรู้แล้วว่า อาชีพของคุณนั้นเป็นอาชีพที่ได้รับการควบคุม ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการยื่นเอกสารและการดำเนินการ

1️⃣ คุณต้องเลือกว่าอาชีพไหนที่คุณจะให้เปรียบเทียบหรือขอใบรับรอง เช่น แพทย์ พยาบาล

2️⃣ ยื่นคำร้องขอใบรับรอง ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ละรัฐ มีหน่วยงานที่รับผิดแตกต่างกัน คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ Anerkennungs-Finder

3️⃣ หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการ หลังจากที่ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับจดหมายตอบกลับมาว่า ได้รับเอกสารและคำร้องขอแล้ว และกำลังดำเนินการ หรือ เอกสารยังขาดเหลืออะไรบ้าง ถ้าเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ การดำเนินการใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน

4️⃣ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งผลการดำเนินการ ซึ่งคำตอบที่ได้จะมี 3 แบบ คือ

 • anerkannt คือ เป็นที่ยอมรับ
 • teilweise anerkannt คือ ยอมรับแค่บางส่วน
 • nicht anerkannt คือ ไม่เป็นที่ยอมรับ

เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป การเปรียบเทียบคุณสมบัตินั้น ค่อนข้างเข้มงวด เอกสารจะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อ คุณสมบัติ เนื้อหาสาระสำคัญในวิชาที่เรียนและการฝึกปฏิบัติ รายละเอียดต่าง ๆ ของงานสามารถเทียบได้หรือใกล้เคียงกับในเยอรมนีเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อขอ ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในเยอรมนี

ค่าใช้จ่ายในการยื่นเอกสารและคำร้องขอ ค่าธรรมเนียม และค่าแปลเอกสารเป็นภาษาเยอรมัน จะอยู่ที่ 600 ยูโร โดยประมาณ บางกรณีอาจจะมากกว่านี้ หรืออาจจะมีค่าแปลเอกสาร การรับรองเอกสาร หรืออื่น ๆเพิ่มขึ้นมาอีก ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้แจ้งค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนอีกที

ส่วนตัวคิดว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงเอาเรื่องทีเดียว แต่อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า ว่าเขาอยากได้คนที่มีศักยภาพและได้มาตรฐานจริง ๆ

หากวิชาชีพของคุณไม่ได้เป็นอาชีพที่ต้องมีการควบคุม (nicht reglementierte Berufe)

👉 คุณไม่จำเป็นต้องยื่นขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้สามารถทำงานที่เยอรมนีได้ คุณสามารถขอแค่ใบประเมินใบประกาศนียบัตร (Zeugnisbewertung) ซึ่งออกให้โดยสำนักงานกลางการศึกษาของชาวต่างชาติ (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen – ZAB) ของเยอรมนี คุณสามารถสมัครงานได้เลย อาชีพส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นอาชีพที่ไม่ได้มีการควบคุม

ค่าใช้จ่ายของการประเมินใบรับรองนั้นอยู่ที่ 200 ยูโร  หากต้องการใบรับรองเพิ่มเติม คิดราคา 100 ยูโร ต่อใบ

ระยะเวลาในการดำเนินการ คือ 3 เดือน โดยประมาณ

ความแตกต่างระหว่าง ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Anerkennung) และการประเมินใบประกาศนียบัตร (Zeugnisbewertung)  ทั้งสองอย่างแตกต่างกัน อย่าเข้าใจผิดนะคะ

 • การขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Anerkennung) จำเป็นต้องมี เมื่อคุณต้องการสมัครงานในเยอรมนี ในสาขาวิชาชีพที่มีการควบคุม อันนี้คือได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางว่าคุณมีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น ๆ เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับของที่นี่
 • การประเมินใบประกาศนียบัตร (Zeugnisbewertung)  สำหรับวิชาชีพที่ไม่มีการควบคุมในเยอรมนี อันนี้ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ ถ้าเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ สามารถยืนสมัครงานได้เลย แต่ถ้าใครอยากให้แน่ใจและเพื่อให้เอกสารสมัครงานหรือขอทำ Ausbildung ดูหนักแน่นขึ้น  ควรจะยื่นขอเอกสารการประเมินใบประกาศนียบัตรด้วยก็ได้

เราเอง ตอนยื่นสมัครทำ Ausbildung สาขา Kauffrau im E-Commerce ก็ไม่ได้มีการประเมินใบประกาศนียบัตร ยื่นแค่เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเท่านั้นเอง

คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ anabin (Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise) ว่ามหาวิทยาลัยที่คุณจบมานั้น ได้รับการยอมรับจากทางเยอรมนีหรือไม่

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะของมหาวิทยาลัยว่าเป็นที่ยอมรับหรือไม่ สามารถทำได้ดังนี้

1️⃣ เปิดเข้าไปที่ เว็บไซต์ ของ anabin

2️⃣ เลือก “Institutionen” จากเมนูหลัก

3️⃣ เลือกไปที่  “Suchen” แล้วก็เลือกประเทศไทยจาก „Länderauswahl öffnen“

4️⃣ หลังจากนั้นก็เลือกดูตามมหาวิทยาลัยที่คุณจบการศึกษาว่าได้รับการยอมรับหรือไม่

สถานะของแต่ละสถาบันอาจเป็น H +, H- และ H +/-

 • H+ 👉 สถาบันเป็นที่ยอมรับ
 • H- 👉 ไม่มีการยอมรับ หรือ ไม่มีการจัดประเภทเป็นมหาวิทยาลัยในเยอรมนี
 • H +/- 👉 บอกไม่ได้ชัดเจน อาจจะเป็นเพราะ มีบางสาขาที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นที่ยอมรับ ในกรณีแบบนี้ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความสามารถของผู้ยื่นขอรับในรับรอง
Ausbildung Anerkennung
ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในเยอรมนี

7 คำถามที่พบบ่อย

1️⃣ การขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Anerkennung) จำเป็นเมื่อไหร่ 

👉 เมื่อคุณต้องการยื่นใบสมัครงานในวิชาชีพที่มีการควบคุมในเยอรมนีเท่านั้น (reglementierter Beruf)

2️⃣ ฉันสามารถทำงานในเยอรมนีโดยไม่มีการขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Anerkennung)ได้หรือไม่?

 👉 อันนี้ขึ้นอยู่กับอาชีพที่คุณต้องการสมัคร ว่าเป็นอาชีพที่มีการควบคุม (Reglementierte Berufe) หรือไม่ 
ถ้าใช่ คำตอบคือ ไม่ได้ ในทางตรงกันข้าม อาชีพที่ไม่มีการคุ้มครอง สามารถยื่นใบสมัครได้เลย

3️⃣ ถ้าได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จะได้รับวีซ่าด้วยหรือไม่ 

👉 ไม่ได้รับ เพราะเป็นคนละส่วนกัน คุณต้องยื่นขอวีซ่าต่างหาก เพื่อเดินทางเข้ามาในประเทศเยอรมนี หลังจากนั้น คุณต้องยื่นขอใบอนุุญาตให้อาศัยอยู่ในเยอรมนี (Aufenthaltserlaubnis) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถทำงานและอาศัยอยู่ที่นี่ได้นานและสะดวกขึ้น

4️⃣ ฉันสามารถยื่นคำร้องการใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จากประเทศไทยได้หรือไม่?
👉 ได้

5️⃣ ฉันไม่สามารถยื่นเอกสารที่จำเป็นบางอย่าง สำหรับการขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพได้ จะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

👉 กรณีที่คุณไม่สามารถยื่นเอกสารบางอย่างได้ อาจจะใช้วิธีการฝึกงาน การทดลองงาน หรือการสอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคุณก็ได้ หรือ คุณอาจจะปรับเปลี่ยนแผนการเรียน หรือ เรียนเพิ่มเฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับการยอมรับก็ได้

6️⃣ ในการยื่นขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาเยอรมันหรือไม่

👉 ในการยื่นเอกสาร ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาเยอรมัน แต่บางวิชาชีพอาจจำเป็นต้องใช้ทักษะทางด้านภาษาเยอรมัน เช่น การทดสอบความรู้ คำศัพท์ทางเทคนิคต่างๆ แต่แนะนำว่าควรจะมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับที่พอสื่อสารได้จะดีมาก เพราะจะเป็นผลดีต่อทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตที่นี่

7️⃣ การยื่นขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ต้องใช่เอกสารอะไรบ้าง 

👉 เอกสารที่จำเป็นต้องมีคือ 
 - ใบคำร้อง (Antrag)
 - หลักฐานประจำตัว เช่น หนังสือเดินทาง หรือ Aufenthaltserlaubnis (ใบอนุุญาตให้อาศัยอยู่ในเยอรมนี) 
 - หลักฐานแสดงคุณสมบัติทางวิชาชีพของคุณ เช่น ใบรับรองการทำงานจากประเทศไทยที่มีการแปลเป็นภาษาเยอรมันและมีการรับรองเอกสารอย่างถูกต้อง
 - วุฒิการศึกษาที่มีหลักฐานรายละเอียดของเนื้อหาและระยะเวลาที่เรียนอย่างครบถ้วน

 โดยปกติแล้วเอกสารที่ยื่นจะต้องมีการแปลเป็นภาษาเยอรมัน และมีการรับรองเอกสารให้เรียบร้อย บางครั้งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบอาจจะร้องขอหลักฐานหรือเอกสารเพิ่มเติมได้ 

แม้ว่าหลายหน่วยงานในเยอรมนี ไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่าง ๆ ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุหลายแห่ง ต่างมีความต้องการแรงงานและบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถที่ได้มาตรฐานอย่างสูง แต่การดำเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ ก็เป็นไปอย่างละเอียดและรอบคอบ การดำเนินจึงใช้เวลานานพอสมควร แต่นั้นเป็นเพราะทางเยอรมนีต้องการให้แน่ใจว่า ผู้ที่จะเข้ามาเป็นแรงงานของที่นี่ โดยไม่ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนของทางเยอรมนีนั้น เป็นแรงงานที่มีคุณสมบัติ มีทักษะและศักยภาพได้มาตรฐานตามที่ตลาดแรงงานของที่นี่ต้องการจริง ๆ